Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за българските документи за самоличност
Издателство Солотон
3,90 лв.
КУПИ

* Правилник за издаване на българските документи за самоличност
* Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси