Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Лекарствени продукти и медицински изделия
Издателство Сиби
6,90 лв.
КУПИ

Поместени са Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина, Законът за медицинските изделия и Законът за съсловната организация на магистър-фармацевтите, представляващи законовата рамка на обществените отношения, свързани с разрешаването и надзора върху производството, употребата, клиничните изпитвания, рекламата, вноса, търговията, класификацията, проследяването на лекарствената безопасност и ценообразуването на лекарствените продукти, предназначени за хуманната медицина, и на медицинските изделия.
Текстовете са анотирани с препращания между разпоредби, поместени в сборника, и към други нормативни актове.