Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Граждански процесуални кодекси 2007-1952 (сравнителни таблици)
Борислав Белазелков – съставител
Издателство Сиби
12,90 лв.
КУПИ

Изданието включва текстовете на новия Граждански процесуален кодекс, представени в съпоставка със съответстващите им разпоредби от Гражданския процесуален кодекс от 1952 г.
Сравнителната таблица следва подреждането на текстовете в новия Граждански процесуален кодекс, като срещу всеки член, алинея или точка е посочен съответстващият му текст от Гражданския процесуален кодекс от 1952 г. Така практикуващият юрист може сам да прецени дали разпоредбата е променена, или промяната се състои само в осъвременяване на редакцията, дали се приема обратното разрешение, или се приема нещо различно. Разбира се, във всеки случай трябва да се има предвид, че промените в принципите на гражданския процес променят нормативното съдържание и на разпоредби, които не са променени като текст.
Поместена е и обратна сравнителна таблица, в която е представено съответствието на разпоредбите на ГПК/1952 г. с разпоредбите на новия ГПК.