Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Проблеми на наказателното право. Обща част
Димитър Михайлов
Издателство СИЕЛА
32,00 лв.
КУПИ

"Под общото заглавие "Проблеми на наказателното право" се предлага в два тома единно, значително и комплексно надмонографично изследване от научни статии, студии и отделни монографии, които авторът е публикувал в течение на около четири десетилетия. Повечето от тях се отнасят за миналия век, но някои от тях засягат преходния период…
В труда се съдържат значими теми и подтеми, които са изследвани всеобхватно и са подредени съобразно с установената система на общата част на наказателното право. Последователността на публикациите обаче е в зависимост от подготовката и изследванията на автора, без да се спазва хронологията на сегашното подреждане. Те са научен резултат и от изучаване влиянието на руското и западноевропейското наказателно право за създаването и развитието на наказателното право в България след Освобождението от отоманско иго...
Книгата би била полезна за подготовката и участието в конкурси за младши съдии, прокурори и следователи и дознатели, както и за квалификацията на магистрати и тяхното участие в конкурси за повишаване в йерархията. Разбира се, тя може да съдейства за задълбочаване подготовката на студентите и други юристи и неюристи, които участват в борбата с престъпността или имат интереси в областта на наказателното право."

Проф. д-р Димитър Михайлов

За автора
Проф. Димитър Михайлов е автор на повече от 200 научни публикации, сред които: "Особености на деянието при усложнена престъпна дейност", "Длъжностното лице - особен субект на престъпление", "Престъпления против сигурността на международната гражданска авиация", "Мотив на престъплението", "Престъпления по служба", "Автотранспортни престъпления", "Международно наказателно право" и много други.