Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Новите данъчни закони 2008
Диана Динева, Калина Златанова, Иван Дочев
Издателство Коман
22,80 лв.
КУПИ

В сила от 1 януари 2008 г.
* Закон за данъците върху доходите на физическите лица
* Закон за данък върху добавената стойност
* Закон за корпоративното подоходно облагане
* Закон за местните данъци и такси
* Експертни коментари на промените