Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Деликтно право
Поля Голева
Издателство Фенея
12,00 лв.
КУПИ

-Непозволено увреждане - обща характеристика
-Непозволено увреждане като юридически факт
-Деликтна отговорност - същност, функции, субекти
-Отделни състави на непозволено увреждане
-Задължение за обезщетяване
-Погасителна давност при НУ
-Гражданският иск в наказателния процес