Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Наказателно право в схеми и определения. Обща част
Румен Владимиров, Ралица Костадинова
Издателство СИЕЛА
15,00 лв.
КУПИ

За първи път на книжния пазар курсът по Наказателно право - обща част е представен по един различин и нов начин - чрез схеми и определения. Съдържанието съответства на учебната програма в юридическите факултети в страната и има за цел да подпомгне студентите при подготовката им за семестриален и държавен изпит. Помагалото може да бъде полезно и на явяващите се на изпити за магистрати, а също да представлява интерес за всички практикуващи юристи. Към помагалото е приложена и последната редакция на НК.