Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Международни дипломатически преговори - Въпроси на теорията и практиката
Еньо Савов, Георги Генов
Издателство Албатрос
23,00 лв.
КУПИ

Настоящата книга е посветена на преговорите, водещи се в международната среда, т.е. между субектите на тази среда - преди всичко държавите, международните организации и другите формирования, на които международното право признава качествата на субект, можещ да участва в едно международно правоотношение.
В съвременния свят неимоверно нараства ролята на преговорите в отношенията преди всичко между държавите. Съвременната система на международни отношения е немислима без института на преговорите. От България до Австралия, от Южна Африка до Канада държавите се стремят да преговарят, да уреждат по този начин отношенията помежду си, да решават глобалните проблеми, от които зависи бъдещето на нашата малка планета Земя.
Преговорите са основното средство за разрешаване на конфликтните ситуации, които за съжаление не намаляват, а бележат тревожна тенденция към увеличаване. Всяка държава с основание иска да взема участие при приемането на решения, които я засягат. Принципът на суверенното равенство в международните отношения, залегнал в чл. 2 на Устава на ООН, макар и формално, изключва възможността да бъдат приемани решения, които засягат страна, неучаствала в тяхното вземане. Така както хората са различни и имат различни интереси, така и държавите се различават помежду си, преследват различни, често противоположни цели, стремят се да задоволят различни свои потребности. Всичко това е невъзможно без института на преговорите.
Задачата на настоящото изследване е да проследи развитието на този институт от дълбока древност до наши дни, да очертае неговите съвременни теоретични измерения, да анализира изкуството да се преговаря в международната среда и да посочи практическата му стойност за мирното развитие на човешкото общество.