Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
История на българската държава и право, част I: Средновековие
Гълъбина Петрова
Издателство Сиби
15,00 лв.
КУПИ
Учебникът е структуриран в пет дяла. Първият разглежда изворите за историята на българската държава и право и дава кратка систематизация на ИБДП като научна дисциплина (предмет, периодизация, издадена досега литература). Вторият дял се занимава със същността, институциите и управлението на държавата – образуване на българската държава, устройство и управление на Първата българска държава, устройство и управление на Втората българска държава и социално-икономическа структура. Третият дял се занимава с история на гражданското право - правоспособност и дееспособност, брак и семейноправни отношения, наследяване и договори. Последните два дяла разглеждат историята на наказателното право – обща характеристика, видове престъпления и наказания и история на съдебния процес.