Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Избори 2009
Издателство Сиби
4,90 лв.
КУПИ
В сборника са включени актуалните текстове на Закона за избиране на народни представители, Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и Закона за политическите партии. Уредбата е допълнена с извлечение от Конституцията на Република България и с релевантни решения на Конституционния съд. Поместено е и извлечение от Наказателния кодекс в частта на санкциите за престъпления против политическите права на гражданите. В информационното приложение са представени и кратки справочници, съдържащи по-важните срокове по ЗИНП и ЗИЕП.
Поместените актове са анотирани с вътрешни препращания и с препращания към решения на КС, закони и подзаконови нормативни актове, които допълват уредбата в изборното законодателство.