Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Изпълнително производство. Съдебна практика
Христо Николаев - съставителство, въведение и подбор на съдебната практика
Издателство Сиби
12,00 лв.
КУПИ
Сборникът съдържа подбрана съдебна практика по изпълнително производство, поднесена в удобна за читателя форма, заедно с релевантните разпоредби на ГПК/2007 г. и ГПК/1952 г. Включени са и съдебни решения по част четвърта – „Несъстоятелност”, на Търговския закон.
Поместените съдебни актове са придружени с анотации и препращания, а в края на книгата е изложен и хронологичен указател, който допълнително улеснява ползването на сборника.
Книгата е предназначена за съдии, съдебни изпълнители, адвокати и други практикуващи юристи.
Съставителят има дългогодишен опит като съдебен изпълнител, ръководител на Софийската съдебно-изпълнителна служба и консултант по съдебно изпълнение.