Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Право на Европейския съюз
Жасмина Попова
Издателство СИЕЛА
30,00 лв.
КУПИ
Целта на настоящото изследване е да представи в синтезиран вид и достъпна форма основите на правото на Европейския Съюз – автономното вътрешно право на наднационалната организация, в която България е пълноправен и пълноценен участник. Съдържанието е съобразено с действащото право към момента на издаването му и отразява всички нововъведения от Договора от Лисабон, презумирайки неговото влизане в сила от 1 януари 2010 г. Предназначено е както за академичните среди, така и за представителите на държавната администрация и на правораздавателните органи, които участват в изработването и прилагането на това право. Трудът се стреми да отрази богатата съдебна практика на Съда на ЕО, основния гарант за неговото спазване на територията на целия Европейски съюз.