Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за движението по пътищата
Издателство Сиби
6,90 лв.
КУПИ

7. издание – към 15 май 2008 г.

Представена е уредбата на правилата за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, изискванията към пътните превозни средства за участие в движението, за правоспособност на водачите, правата и задълженията на участниците в движението и на контролните органи, както и принудителните мерки и наказанията, които се налагат за извършени нарушения. В допълнение е поместено информационно приложение, което съдържа такси във връзка с придобиването, регистрацията и управлението на МПС и таблица на административните нарушения и наказания по Закона за движението по пътищата.