Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Конституционализмът на България
Васил Цанков
Издателство СИЕЛА
15,00 лв.
КУПИ
За първи път в българската правна литература се издава подобен панорамен сбор ник на по-важните български трудове в областта на конституционното право, издадени през 20 век. Целта на съставителя е чрез поместените съдържание, увод и заключение на съответните произведения, да се даде обща представа за тяхно то съдържание. За авторите на отделните произведения е дадена кратка биография и е поместена избрана библиография. Та- ка представената в настоящата книга панорамна картина на българското конституционноправно творчество е предназначена за юристи, студенти, държавни и политически дейци и др.