Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за нотариусите и нотариалната дейност
Издателство Сиби
5,20 лв.
КУПИ
Представена е нормативната уредба на нотариалната дейност, статуса на нотариуса, придобиването и загубването на правоспособност и нотариалните такси. Поместени са Законът за нотариусите и нотариалната дейност и подзаконовите актове по прилагането му във връзка със служебните архиви и нотариалните кантори, с условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси и на изпита за помощник-нотариуси по заместване и с определянето на нотариалните такси. В допълнение е включена Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове по повод приложението й към нотариалните актове и други удостоверявания.