Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Конституция на Република България
Любен Корнезов
Издателство Нова Звезда
1,50 лв.
КУПИ

Последна актуализация ДВ бр. 12 от 06.02.2007 г.

Съдържание

Основни начала
Основни права и задължения на гражданите
Народно събрание
Министерски съвет
Съдебна власт
Местно самоуправление и местна администрация
Конституционен съд
Изменение и допълнение на конституцията. Приемане на нова конституция
Герб, печат, знаме, химн, столица
Преходни и заключителни разпоредби
Заключителна разпоредба
Закон за герб на република България