Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Осигурително право/ 6. издание
Васил Мръчков
Издателство Сиби
38,00 лв.
КУПИ

В центъра на осигурителното право е човекът, споходен от недоимък или болест. Освобождаването от тях и от страха от настъпването им е главното предназначение на осигурителното право. Това сигурност на човека и му връща радостта да живее.

Тази книга е написана по действащото българско осигурително право. В нея са разгледани всички рискове на общественото и здравното осигуряване: малкото щастливи - бременност, раждане и отглеждане на деца; повечето тежки - болест, трудова злополука и безработица; тъжни - старост, и трагични - смърт, както и дължимите при тяхното настъпване осигурителни обезпечения - обезщетения, пенсии и достъпна медицинска помощ.
Книгата е учебник за студенти юристи. Тя може да бъде ползвана и от практикуващи юристи, специалисти по обществено и здравно осигуряване, както и от всички, които се интересуват от своята лична и социална сигурност.