Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за задълженията и договорите
Кристиан Таков – съставителство, въведения, препращания
Издателство Сиби
7,90 лв.
КУПИ

Изданието обхваща действащите и всички отменени редакции на Закона за задълженията и договорите. Към всеки текст на ЗЗД е добавено авторско заглавие. Текстовете са анотирани с над 12 000 препращания (разделени на четири вида) както към разпоредби от самия ЗЗД, така и към 60 други нормативни акта.
Поместени са и Принципите на европейското договорно право (Principles of European Contract Law - PECL), подготвени от Комисията по европейско договорно право с идеята да се прилагат като общи правила на договорното право в Европейския съюз.

Изданието съдържа и справочна информация - индекс на законите, с които е изменян и допълван ЗЗД, списък на актовете, към които има препращания, предметен указател и съпоставителни таблици на разпоредбите на българското право и на PECL.
Изданието е предназначено за всички юристи и за студентите, изучаващи право.