Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Издателство Сиби
4,50 лв.
КУПИ
Приложение към сборника ∙ Данъци 2010 ∙

В това издание са отразени промените, с които правилникът е приведен
в съответствие с измененията на Закона за акцизите и данъчните складове,
приети от Народното събрание през декември 2009 г.,
които са в сила от 1 януари 2010 г.