Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Бележити български учени-юристи
Колектив
Издателство Черноризец Храбър
25,00 лв.
КУПИ
* Академик Петко Стайнов
* Академик Любен Василев
* Професор доктор Иван Ненов

Нашето поколение имаше изключителния шанс да бъде обучавано от висококвалифицирани, всеотдайни, ненадминати като излъчване преподаватели, на които дължим извънредно много за своето формиране като юристи.

Няколко колеги и приятели, които почти едновременно направихме първите си стъпки в науката, решихме да се опитаме да представим на сегашното поколение юристи трима видни представители на правната наука - наши преподаватели, научни наставници и ръководители...