Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Несъстоятелност на лица - нетърговци
Янка Тянкова
Издателство СИЕЛА
16,00 лв.
КУПИ
Настоящото съчинение е посветено на въпросите на действащата правна уредба на производството по несъстоятелност за лицата - нетърговци и представлява опит да се направи цялостен анализ на трите особени хипотези в ТЗ (чл.609, чл. 610 и чл. 611 ТЗ), приложими за лица - нетърговци. Изследването включва изясняването на специфичните особености при откриване на производството по несъстоятелност за лицата - нетърговци, както и аргументи за разширяване на техния кръг.