Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за устройство на територията
Издателство Сиби
7,90 лв.
КУПИ

Изданието представя законовата уредба на отношенията, свързани с устройството на територията, с режима и ограниченията върху собствеността за устройствени цели, с инвестиционното проектиране и строителството, с условията за упражняване на професията от архитектите и инженерите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране и проектантската правоспособност, с изискванията към лицата, извършващи строителство.

Поместени са и Законът за устройството и застрояването на Столичната община и Законът за устройството на Черноморското крайбрежие.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове и между правни норми, включени в сборника.