Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Местно самоуправление и местна администрация
Издателство Сиби
4,90 лв.
КУПИ

В сборника е представена законовата уредба на обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация, административно-териториалното устройство и с условията, организацията и реда за пряко участие на гражданите при осъществяване на държавната и местната власт.

Поместена е и Европейската харта за местно самоуправление.

Текстовете са анотирани с препращания към други нормативни актове и между правни норми, включени в сборника.