Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за Министерството на вътрешните работи/ 13. издание
Издателство Сиби
5,20 лв.
КУПИ

2 20 С01

13. актуализирано издание

към 25 февруари 2015 г.

Представена е уредбата на принципите, функциите и основните дейности на МВР, устройството и управлението на министерството, органите на МВР и техните правомощия, както и на държавната служба в МВР – статус на служителите, възникване и прекратяване на правоотношенията, дисциплинарна и имуществена отговорност. В сборника е включен и Законът за частната охранителна дейност. Текстовете са анотирани с препращания към актове по прилагането на закона и други нормативни актове.