Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Лицензионни административни актове
Дарина Зиновиева
Издателство СИЕЛА
15,00 лв.
КУПИ

В книгата се коментират въпросите за СЪЩНОСТТА НА ЛИЦЕНЗИТЕ, ИЗДАВАНЕТО ИМ, ОТМЯНАТА ИМ, ОСПОРВАНЕТО И ПРАВНАТА ИМ ЗАЩИТА.
В това второ издание книгата е актуализирана спрямо актовете на Европейския съюз, прилагането на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, спрямо Административнопроцесуалния кодекс и спрямо актуалните специални нормативни актове за лицензиране в различните отрасли. Включена е и избрана съдебна практика.
Конкретно в книгата се отговаря на следните въпроси:
- Какво е лицензионен акт. Видове лицензионни актове. Законосъобразност и Правилност, проблеми в практиката и способи за преодоляването им.
- По какво лицензионният акт се различава от разрешителен, регистрационен, акредитационен акт, сертификат, удостоверение, документ, концесия.
- Как протича производството по издаване на лицензионния акт.
- Извършване на промени в лиценза, ползване на правата от лиценза отдруги лица;
- Отнемане на лиценз, оттегляне на издаден лиценз, различия от глобии други административни наказания, разлика с актове за спиране на дейност.
- Признаване на лицензи в страните, членки на ЕС, особености на лицензирането в Европейската Общност