Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за държавна агенция "Национална сигурност"
Издателство Фенея
5,00 лв.
КУПИ

Сборник нормативни актове
Обнародван, ДВ, бр.109 от 20 декември 2007г. В сила от 1 януари 2008г.
Кратък коментар от Бойко Славчев и Веселин Вучков