Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Практика на Върховния административен съд и Административен съд София-град по Закона за защита от дискриминация
Маргарита Илиева
Издателство Сиби
9,00 лв.
КУПИ
Книгата предлага анализ и оценка на практиката на Върховния административен съд и на Административен съд София-град по Закона за защита от дискриминация.
Законът за защита от дискриминация е изработен през 2003 г. с активното участие на експерти от професионални правозащитни организации и сдружения на уязвими общности и е приет с подкрепата на широка коалиция граждански организации. Законът, в сила от 2004 г., транспонира в националната правна система стандартите на редица антидискриминационни директиви на Съвета на Европейския съюз. Авторката на книгата - Маргарита Илиева, е международно признат експерт по антидискриминационно право и основен автор на проектозакона. Тя е заместник-председател на Българския Хелзинкски комитет и ръководи правната му програма.
Съдържанието на книгата е структурирано така, че тя да може да служи като наръчник. Изложението следва поредността на текстовете от Закона за защита от дискриминация. Към всяка от представените законови разпоредби е приложен коментар на съдебната практика в светлината на приложимите стандарти на международното право. Изданието е част от поредицата "Антидискриминационно право в България: стандарти и практика", в която през 2009 г. предстои да излязат от печат още: "Избрани стандарти на антидискриминационното право", "Практика на гражданските съдилища по Закона за защита от дискриминация" и "Практика на Комисията за защита от дискриминация по Закона за защита от дискриминация".