Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за Министерството на вътрешните работи
Издателство Сиби
7,50 лв.
КУПИ
В сборника са поместени Законът за Министерството на вътрешните работи и правилникът за прилагането му, с които се уреждат принципите, задачите, дейностите, устройството и управлението на Министерството на вътрешните работи и статусът на служителите в него, защитата на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред.