Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за съдебната власт. Сборник
Издателство Сиби
5,90 лв.
КУПИ

В сборника са включени Законът за съдебната власт, тълкувателни решения на Конституционния съд относно устройството и принципите на дейността на органите на съдебната система и взаимодействието помежду им, Законът за държавните такси и тарифите за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените органи и Министерството на правосъдието.
Поместени са и новите етични кодекси на магистратите и на съдебните служители.
Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби и с препращания към решения на Конституционния съд, към актове по прилагането на закона и към други нормативни актове.