Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Актуални моменти при възлагане на обществените поръчки
Поля Огнянова
Издателство Сиела
18,00 лв.
КУПИ
Книгата "Актуални моменти при възлагане на обществените поръчки" на Поля Огнянова има за цел да служи като практическо ръководство на възложителите и участниците в процеса по възлагане на обществени поръчки.

В "Актуални моменти при възлагане на обществените поръчки" на Поля Огнянова са коментирани всички етапи и действия, които се извършват в хода на най-често провежданите процедури - открита процедура и договаряне без обявление, както и при възлагане на обществени поръчки с публична покана.

Посочени са съставите на административни нарушения при неспазване на определени нормативни изисквания. Разгледани са основанията за изпращане на предварителни обявления до Регистъра на обществените поръчки и Официален вестник на Европейския съюз. Обърнато е внимание на необходимостта от приемане на вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и тяхното съдържание.