Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Сила на пресъдено нещо в Гражданския процес
проф. д-р Живко Сталев
Издателство СИЕЛА
24,00 лв.
КУПИ

"Настоящата монография обхваща следните основни въпроси: същност на силата на пресъдено нещо в гражданския процес, обективни и субективни предели на силата на пресъдено нещо; актове, годни да породят сила на пресъдено нещо; зачитане и стабилност на силата на пресъдено нещо. Покрай тези основни въпроси са разгледани и редица други въпроси на исковия процес, с които те стоят във връзка (правни последици на решението, порочни съдебни решения, предмет на делото и т.н.)..."

проф. д-р Живко Сталев