Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Коментар на новия Семеен кодекс
Чл.-кор. проф. д.ю.н. Цанка ЦАНКОВА, Доц. д-р Анна СТАНЕВА, Ст. н. с. д-р Велина ТОДОРОВА, Проф. д-р Методи МАРКОВ
Издателство Труд и право
30,00 лв.
КУПИ

Съдържание:

Цялостен тематичен коментар на новия Семеен кодекс с акцент върху промените и новите моменти в семейните правоотношения;Актуализиран текст на основни нормативни актове.