Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
История на новобългарската държава и право 1878 – 1944
Димитър Токушев
Издателство Сиби
15,90 лв.
КУПИ
В книгата са разгледани проблемите на българската държавност от Освобождението до 40-те години на ХХ век – възстановяването на българската държавност след руско-турската война от 1877 – 1878 г., изработването и приемането на Търновската конституция, начинът на конституиране и правомощията на висшите органи на власт и управление, както и развитието и формирането на основните отрасли на частното и публичното право. Трудът е ориентиран както към преподавателите и студентите по право, така и към по-широка читателска аудитория.