Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Идентификация по езика
Михаил Виденов
Издателство Фенея
12,00 лв.
КУПИ

Авторът на книгата е чл.-кор. на БАН, професор по съвременен български език и социолингвистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски", доктор по философия на Карловия университет в Прага, доктор на филологическите науки у нас, доктор хонорис кауза на Великотърновския университет "Св. Клирил и св. Методий."