Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности
Издателство Сиби
21,00 лв.
КУПИ

Правото на Европейския съюз, и по-конкретно европейското съдопроизводство, остава все още сравнително непозната материя за българските юристи. Тя обаче е от изключителна важност за всеки съдия, адвокат и юрисконсулт. От 1 януари 2007 г. във всяко производство пред български съд (а в определени случаи и пред административен орган) може да бъде повдигнат въпрос от правото на ЕС. В тези случаи, които ще стават все по-чести в практиката, българският съд може, а понякога е длъжен, да спре производството и да отправи преюдициално запитване до Съда на ЕО в Люксембург. Преюдициалното производство представлява уникална симбиоза между българския граждански, административен и наказателен процес (що се отнася до първата фаза) и общностното право (във втората фаза), които взаимно се преплитат. Без да се познава добре както българското, така и общностното процесуално право, не е възможно да се разбере и да се приложи правилно преюдициалното производство.
Книгата има ясна практическа насоченост и изследва детайлно и двете фази на преюдициалното производство. Анализирана е богатата практика на Съда на ЕО, а липсата на българска съдебна практика в областта (макар че вече бяха отправени първите преюдициални запитвания от български съдилища) е компенсирана с примери от съдебната практика на останалите страни-членки. Накрая на книгата са поместени практически съвети във връзка с преюдициалното запитване.
Авторът Александър Корнезов е докторант по право на Европейския съюз в БАН и същевременно работи като реферандер в Съда на Европейските общности в Люксембург.