Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Изпълнение на наказанията/ 4. издание
Издателство Сиби
7,00 лв.
КУПИ

4. издание към 22 март 2014 г.

В изданието са поместени Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража, правилникът за прилагането му и други подзаконови нормативни актове, с които се уреждат изпълнението на наказанията, наложени от съдилищата с влезли в сила съдебни актове, и правното положение на задържаните по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.
Включен е и Законът за амнистия от 2009 г., както и Законът за омбудсмана в частта, в която се уреждат правомощията му за защита на правата на лица, лишени от свобода.
Текстовете са анотирани с препращания към актове по прилагането на закона и към други нормативни актове.