Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Постановления и тълкувателни решения по граждански дела (1953-2013) - комплект от 3 книги
Любен Велинов, д-р Борислав Найдено
Издателство Фенея
56,00 лв.
КУПИ

В сборника са събрани издадените от 1953 г. и действащи днес постановления и тълкувателни решения, които имат отношение по дела от клоновете на гражданското, семейно, търговско и гражданскопроцесуално право. Поместени са и постановления и тълкувателни решения, които са загубили сила, но имат историческо значение и действието им рефлектира понастоящем.

Постановленията и тълкувателните решения на Върховния съд, а сега тълкувателните решения на Върховния касационен съд както в миналото, така и днес са обект на специално внимание, защото със задължителния си характер очертават практиката на съдилищата по законите в Република България и определят поведението на държавните органи, гражданите и юридическите лица при прилагането на закона. Да се направи сборник от тях за един период от повече от петдесет години поставя съставителя в затруднение като се има предвид динамиката на законодателството в годините на прехода. Извършените обществени-политически промени в обществото обаче не засягат правни принципи, залагали в тези актове на двама висши органа на съдебната система, независимо от изложените в мотивите идейни постановки. Поради приемствеността в законодателството и залегналите правни принципи, независимо от подзаконовия им характер, постановленията и тълкувателните решения, продължават да се прилагат въпреки отменяването на закона, по който са издадени.

Сборникът е съставен по клонове на правото и правни институции. Съдържанието е подробно, което позволява на читателя да намери интересувания го отговор.