Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Съдебна практика по Наказателния кодекс I - IV том
Издателство Аскони-издат
79,00 лв.
КУПИ
Разширено издание в 4 тома.
Сборникът включва съдебни практики от Наказателния кодекс, включително и голям брой определения, тълкувателни решения и постановления.
Освен подробното съдържание, за удобство на читателя, издателството помества и удобен Указател на съдебните практики по членове, както и Списък на използваните съкращения.
Настоящият Сборник е извлечение от компютърна информационна система "Норма".
още от Право