Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Облигационно право
Методи Марков
Издателство Сиби
12,90 лв.
КУПИ
Тази книга има за цел да подпомогне преди всичко студентите по право при подготовката им за изпита по облигационно право и за държавния изпит по гражданскоправни науки. Изданието служи за бърз преговор на материята и дава възможност за лесно ориентиране в основната структура на дисциплината. Съдържанието му е съобразено с конспектите за изпита по облигационно право от всички юридически факултети в страната, но би могло да бъде от полза и на практикуващите юристи, тъй като в него могат да бъдат открити синтезирани освен научни становища, и съдебна практика и подробна тематична библиография. Промените и допълненията в това пето издание отразяват влизането в сила на новия Граждански процесуален кодекс от 1 март 2008 г., новите положения, регламентирани в Закона за договорите за финансови обезпечения, както и други настъпили изменения в законодателството.