Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Работна заплата, допълнителни трудови възнаграждения и обезщетения по Кодекса на трудa + CD
Ася Гонева, Величка Микова, Лариса Тодорова, Мариана Василева
Издателство Труд и право
30,00 лв.
КУПИ

Тази книга-наръчник предлага комплексно приложно знание по заплащането на труда, с акцент върху допълнителните възнаграждения и обезщетения, регламентирани в правната уредба.

Книгата съдържа:
- практически разяснения по всички видове възнаграждения и обезщетения, както в предприятията, така и в бюджетната сфера;
- практика на МТСП по заплащането на труда с подбрани официални писма и с набор от експертни отговори на важни въпроси;
- пълните текстове и извлечения от нормативни актове, свързани с уредбата на заплащането на труда.

В приложения към книгата компактдиск е публикувана цялата нормативна уредба, богата съдебна практика на ВКС и на ВАС, и примерни образци на вътрешни актове на предприятието.

Книгата е предназначена за широк кръг специалисти от управленските екипи на предприятията, държавните ведомства и общините – мениджъри по човешки ресурси, експерти по труд и работна заплата, счетоводители, юрисконсулти, лични състави, работодатели и синдикалисти.