Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Трудови отношения 2015 + CD
Екип от водещи специалисти по трудово право, с ръководител проф. д.ю.н. Васил МРЪЧКОВ
Издателство Труд и право
38,40 лв.
КУПИ
Това е осемнадесето поред издание на книгата-годишник, с цялостно и изчерпателно приложно знание за трудовото право през 2015 г.

Книгата съдържа актуалните текстове на основните трудови закони, както и на най-важните подзаконови нормативни актове по прилагането им. Подробните авторски коментари разглеждат конкретни теми и въпроси по цялата материя на правната уредба, които не са били предмет на обсъждане в предишни издания. Предложени са експертни решения на правни казуси – интересни и важни за специалистите.

Публикувани са подбрани решения на Върховния касационен съд по трудови спорове, както и актуални писма на Министерството на труда и социалната политика.

Годишникът отразява състоянието на законодателството към 31 януари 2015 г.

Автори и съставители на книгата са традиционният екип от известни и уважавани специалисти-юристи по трудово право с ръководител проф. д.ю.н. Васил Мръчков.

Целевата аудитория на изданието са работодатели и синдикалисти и техните организации; специалисти по труд и по управление на човешките ресурси; практи-куващи юристи, счетоводители и финансисти; преподаватели и студенти.

Компакт-дискът включва актуализирани текстове на всички нормативни актове на трудовото право у нас, както и колективните трудови договори на отраслово и браншово равнище по чл. 51, ал. 4 на Кодекса на труда.