Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Кодекс за застраховането/ 9. издание
Издателство Сиби
9,60 лв.
КУПИ

2 07 С09

9. актуализирано издание към 25 януари 2015 г.

Сборникът съдържа Кодекса за застраховането, Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати и извлечение от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с упражнявания от нея държавен застрахователен надзор. Поместено е и релевантно извлечение от Закона за здравното осигуряване в частта на доброволното здравно осигуряване, което се осъществява от застрахователите, лицензирани за съответния вид застраховка. Представена е уредбата на издаването на лицензи и на реда за осъществяване на дейност по застраховане, презастраховане и доброволно здравно осигуряване, на задължителното застраховане и на договора за застраховка, както и правилата за упражняване на допълнителен надзор над лицата от застрахователния сектор, когато са част от финансов конгломерат.
Текстовете са анотирани със съпоставителни бележки във връзка с преходни режими, с препращания към други нормативни актове и с вътрешни препращания между правни норми, включени в сборника.