Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Обществени поръчки
Проф. д.ю.н. Методи Марков, Елена Димова, Александър Александров, Мариана Кацарова
Издателство Труд и право
30,00 лв.
КУПИ

Тази книга съдържа цялостно приложно знание по Закона за обществените поръчки и  неговото прилагане след измененията и допълненията в закона /ДВ, бр. 40 от 13 май 2014 г./.

Отделните раздели на книгата съдържат:


- коментар на промените в Закона за обществените поръчки от май 2014 година;
- експертна разработка на основните процедури при възлагане на обществените поръчки със съпътстващите ги приложни документи;
- същност и характеристики на предварителния и на последващия контрол, както и административно-наказателната отговорност при нарушения в областта на обществените поръчки;
- анализ на практиката на Върховния административен съд и на Комисията за защита на конкуренцията;
- експертни решения на най-често срещаните и най-сложни практически въпроси по откриване на процедурата, оценка и класиране на офертите и производство пред КЗК;
- актуализиран текст на Закона за обществените поръчки.

Съдържанието на книгата е актуално към 30 май 2014 година.

Целевата аудитория на книгата са практикуващи юристи – съдии, адвокати, юрисконсулти и юридически консултанти; ръководители и специалисти в държавната администрация и местното самоуправление; предприемачи, мениджъри и експерти в управленските екипи на търговските дружества; преподаватели и студенти във ВУЗ.