Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Еднолични търговски дружества
Проф. д-р Георги Стефанов
Издателство Труд и право
19,80 лв.
КУПИ
Изданието подпомага практиката и ще бъде еднакво полезно както за управленските екипи на търговските дружества, практикуващи юристи, икономисти и финансисти, така и за преподаватели и студенти от юридически и икономически факултети.

Тази книга предлага изчерпателно правно знание за едноличните търговски дружества (ЕТД) – едноличното търговско дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и едноличното акционерно дружество (ЕАД).

Подробно е анализирано правното положение на едноличните търговски дружества. Проследено е възникването на нормативната им уредба както в България, така и според европейското дружествено право. Анализирани са предимствата и недостатъците на ЕТД като отделен вид търговски дружества. Разгледано е управлението и представителството на ЕООД и ЕАД. Изследвани са различните форми на преобразуване на ЕТД, както и спецификата при тяхното прекратяване и ликвидация.

Направен е пълен и критичен коментар на действащото законодателство за ЕТД и са аргументирани предложения за неговото усъвършенстване. Анализирана е богатата съдебна практика, в т.ч. и на Съда на Европейския съюз.

Авторският труд е съобразен със законодателството към 1 януари 2015 г.