"Безкористни съветници за страните и безпристрастни редактори на тяхната воля, те ги запознават с целия обхват от задължения, които договарят; те редактират тези задължения ясно, придавайки им характера на автентичен акт и силата на преценка от последна инстанция; те увековечават спомена за тях и съхраняват с вярност поверените им документи; те възпрепятстват пораждането на спорове между добронамерените хора – тези безкористни съветници, тези безпристрастни редактори, това са нотариусите."

 

Пиер-Франсоа Реал, (1757-1834)

ПРЕДСТАВЯНЕ |
В.Георгиева - представяне
Кантората на нотариус Валентина Георгиева е разположена в сърцето на София – на ул. "Княз Борис I". В нея работят още трима души. Помощник-нотариус е дъщерята ѝ Светлана, тя в момента е в майчинство.
 
Административната дейност се подпомага от двама служители, които, по думите на нотариус Георгиева, се справят отлично. Кантората може да бъде наречена семейна, тъй като в нея са назначени братът на титуляра и близка семейна приятелка. "Смятам, че доверието и взаимното разбирателство между служителите е от ключово значение", казва Валентина Георгиева и допълва: "Затова избрах да работя с хора, които познавам добре и са ми близки". 
 
Централното местоположение на кантората е и предимство, и недостатък. От една страна ситуирането ѝ на позната на всички софиянци тиха столична улица е удобство. Това я прави лесна за намиране, в близост са и институциите, с които нотариусите работят – със съда, Службата по кадастъра, адвокатските дружества и т.н.
 
От друга страна твърде много нотариални кантори са концентрирани в центъра и конкуренцията е голяма. "Наскоро приятелка - нотариус се премести от центъра в "Люлин" и работата ѝ се е увеличила многократно", отбелязва Валентина Георгиева. Тя споделя мнението, че в последно време крайните софийски кватрали стават все по-перспективни за работата на нотариусите, но там кантори все още липсват, защото по традиция нотариусите предпочитат центъра.
 
Годишно кантората на нотариус Георгиева заверява около 11 - 12000 удостоверявания, докато броят на изповядваните сделки е все по-малък заради икономическата стагнация.
 
Особено негативно влияние на оборота оказва спадът при строителния бизнес, който беше значително засегнат от кризата. В кантората в последно време се правят максумим около 500 сделки на година, свързани с покупко-продажбата на недвижими имоти. Известно оживление се забелязва в междуфирмените отношения.
 
Преди да стане нотариус, Валентина Георгиева е била адвокат, има 23 години стаж като такава. Това е причината да работи основно с колеги-адвокати. "Когато те са добре и имат работа, и аз имам работа. Общо взето кантората се движи ритмично в тия параметри, може да се каже, че по отношение на оборота, сме в златната среда", усмихва се тя и подчертава, че поддържането на кантората струва повече от 25 %, колкото са нормативно признатите разходи за професията. 
 
Повечето хора идват по препоръки на близки и познати, но в кантората попадат и случайни клиенти. Когато са доволни от начина, по който са били обслужени, те стават редовни. Така се получава при повечето бизнес-клиенти на нотариус Георгиева, голяма част от които, веднъж използвали услугите ѝ, вече работят постоянно с нея. "Нотариусът трябва да е внимателен и любезен с хората. Отношението към хората печели доверието. Това отличава един нотариус от друг, а не естеството на работа, което е едно и също при всеки един от нас", смята Валентина Георгиева.
 
Според нея водещият критерий за добре работеща кантора е не оборотът ѝ, а наличието на добри отзиви за коректност, по-малко грешки, обжалвания и паднали актове. Статистика за това обаче не се води, това не е публична информация и клиентът няма как да се ориентира въз основа на реални данни. Водещи при избора му са отзиви в интернет, мнения на близки и познати.
 
Стандартът, който налага в работата си нотариус Георгиева, е бързото и качествено обслужване, график, осигуряващ липсата на струпвания и изнервени хора, любезни служители, внимателен подход и професионално упътване. Самата тя си позволява да изказва мнения и да дава съвети на клиентите си. Случва се да не им става приятно и тогава гледат по-бързичко да се измъкнат. Но, като цяло, Валентина Георгиева вярва, че нотариусите се ползват с доверие в обществото.
 
Най-специфичното за една нотариална кантора е, че нотариусът, макар и частник, е с възложени от държавата функции. Той съветва и двете страни и е до голяма степен в ролята на медиатор, за разлика от адвоката, който винаги защитава своя клиент и има право на свободно договаряне с него.
 
Нотариус Георгиева оценява като изключително полезни направените в последно време промени в законодателството, които улесняват дейността на гилдията. Такива, например, са осигуреният достъп  до данните в МВР и регистърът "Единство" към Нотариалната камара, който съдържа база-данни с всички пълномощни и завещания, отнасящи се до недвижими имоти. "Тези нововъведения отблъснаха измамите с лични карти, злоупотребата с пълномощни, със завещания. Ако ги има, те са единични случаи", коментира тя. 
 
Валентина Георгиева вижда перспективите за развитие на кантората в реализацията като пълноправен колега на своята дъщеря, която в момента е неин помощник. Това е въпрос на бъдещи конкурси и места. Във връзка с това нотариус Георгиева споделя, че начинът, по който сега се определят местата за нотариуси, е доста формален. По закон в момента нотариусите в определен район не могат да бъдат по-малко от двама, а на 10 000 жители се открива едно място. Не е изключение обаче в малки градове да има  17-18 сделки за цялата година. "Там просто няма пазар и няма перспективи за работата на един нотариус", смята Валентина Георгиева. Според нея при определянето на местата за нотариуси водеща трябва да бъде икономическата обстановка.
 
КОНТАКТИ
София
1000, ул. „Княз Борис I” 49, ет. 1, над партер
Телефон: 02 953 0100
Факс: 02 952 0504
Валентина Георгиева – нотариус
 
Г-жа Валентина Георгиева е завършила право в Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1974 година. 
 
От 1978 г. до 2000 г. е адвокат. 
А от 2000 г. е нотариус.
 
Г-жа Георгиева е омъжена, с две деца.