Свободни адвокати
Създадена от нерегистриран на 11 януари 2018
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
37
адвокат
|
нерегистриран
20 януари 2018, 23:33
0
0
До коментар [#35 #undefined] от "Нотариус":
А за тези, които са от СУ?
До коментар [#36 #undefined] от "Мирови съдия":
Така е по широкия свят. Ако не вярвате, излезте от мировата си дупка, в която сте се заврели, разходете се, вижте свят, току-виж сте си разширили ограничения мироглед, а след това пак елате да си говорим кой иска много и кой - малко.
36
Мирови съдия
|
нерегистриран
20 януари 2018, 17:02
2
0
До коментар [#26 #undefined] от "адвокат":
До тук си поискал да бъдеш едновременно адвокат, нотариус и юрисконсулт. Утре ще поискаш да си съдия, прокурор, следовател....и адвокат, едновременно. Не започна ли много да искаш ?
35
Нотариус
|
нерегистриран
20 януари 2018, 16:55
2
0
До коментар [#30 #undefined] от "нерегистриран":
Адвокатите не са дорасли да съставят Нотариални актове. Особено тези които са завършили "право" извън Юридическия факултет на Софийския университет. Такива като тях трябва да бъдат лишени от възможността да бъдат адвокати, следователи, прокурори, съдии, юрисконсулти,нотариуси, частни и държавни съдебни изпълнители, за да не берем срама им.
34
Димитрова
|
нерегистриран
18 януари 2018, 16:33
0
0
не ми се вярва, по9скоро това е поредния слух
33
нерегистриран
|
нерегистриран
18 януари 2018, 15:47
0
0
До 32 Очаква се да има такова увеличение, дори ня места в някои колегии може и вече да има.
32
Неадвокат
|
нерегистриран
17 януари 2018, 11:48
1
-1
до 31
Това сигурно ли е? Къде го пише като проект?
Колко ще стане таксата?


И накрая-ще се намери ли вписан адвокат да възрази аргументирано, или ще действаме на принципа на чужд гръб и сто тояги са малко?


Ако наистина САК вдигат таксата не ми остава нищо друго(да напомним-сега е 1500лв, и още 1500 за ВАдвС) , освен да ги поздравя с нещо подходящо https://www.youtube.com/watch?v=P9sQZLtsfp8
31
адвокат
|
нерегистриран
17 януари 2018, 11:24
3
0
Както разбирам се върви към увеличаване на таксата за вписване на адвокатите и членската такса за колегията. Ако съществуват свободни адвокати, всяка колегия би се замислила дали да има такива високи такси.
30
нерегистриран
|
нерегистриран
17 януари 2018, 11:21
2
-3
Наистина защо нотариусите изготвят нотариалните актове, а не -адвокати?! Необходимо е да се регламентира, че нотариусите не могат да изготвят нотариалните актове.
29
адвокат
|
нерегистриран
16 януари 2018, 22:51
0
0
До коментар [#27 #undefined] от "адвокат–сак":
Благодаря Ви, че ми давате тон в живота, без да съм Ви искал съвет. Не считам обаче, че сте достатъчно компетентен. Най-добре е да гледате себе си.
28
Комент
|
нерегистриран
16 януари 2018, 21:47
1
0
До коментар [#5 #undefined] от "no coment":

Нотариусите и съдебните изпълнители не пускат никой адвокат, и нямат конкуренция и проблеми.
27
адвокат–сак
|
нерегистриран
16 януари 2018, 20:49
0
-1
До 26 - Юрисконсулта има ли право да представлява други ФЛ или ЮЛ, извън ЮЛ– негов работодател? Не мисля повече да коментирам тази материя, защото не застъпвам Вашите разсъждения и не ги считам за релевантни. Както написах, прочетете по-задълбочено чл.3 и чл.7 от ЕКА, обмислете съдържанието им и ако все още Вашето мнение не е променено, то заблудата Ви си остава за Ваша сметка- всеки е ковач на собствената си съдба. Мислете и действайте съобразно Вашият начин на мислене- това е Ваше право, но ако за Вас настъпят неблагоприятни правни последици, то няма на кого друг да се сърдите, освен на себе си. Лека вечер.
26
адвокат
|
нерегистриран
16 януари 2018, 20:33
4
-1
Работата на адвоката и юрисконсулта е еднаква по своята същност. В много случаи адвокатите имат договори за абонаментно обслужване с търговски дружества, които договори са граждански по своята същност и разликата с трудовия договор на юрисконсулта е единствено относно работното време и работното място.
Няма логика в забраната адвокатът да сключва трудов договор, ако иска, защото по този начин се ограничава конституционното му право на труд /чл. 48 КРБ/. Нещо повече, съгласно чл. 48, ал. 3 КРБ всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа.
Не е налице конфликт на интереси, когато адвокатът има трудово правоотношение, освен в случаите, когато е ангажиран от друг клиент да води дело срещу работодателя си. В този случай адвокатът трябва да откаже да поеме работата.
В сегашната уредба по ЗА липсва регламентация на отвод на адвоката. В практиката си съм имал случай адвокат на ответника да е едновременно и адвокат на главно встъпилото лице. Очевидно той печели и в двата случая - явен конфликт на интереси. Процесуалният закон обаче не дава възможност да се иска отвод на адвоката на противната страна в този случай.
Между другото, ако се изхожда от принципа на независимост и безпристрастност, в ГПК липсват истински гаранции за спазването му от съдиите, вещите лица, нотариусите и съдебните изпълнители. Отвод може да се направи при съмнение за липсата на безпристрастност и личен интерес от изхода на делото, но отказът на съдията, вещото лице, нотариусът или съдебния изпълнител да се отведе не подлежи на съдебен контрол и не е скрепен с никаква санкция. Това на практика обезсмисля института на отвода. Изобщо, не мога да разбера каква е тази загриженост за безпристрастността на адвоката, при положение, че той по дефиниция винаги е на страната на доверителя си, за разлика от гореизброените лица, чиято процесуална роля изисква независимост и безпристрастност.
Не мога да разбера и защо в целия свят адвокатите са и нотариуси, а в България - не. Защо в цял свят няма разлика между адвокат и юрисконсулт, а в България има, че и са несъвместими на всичкото отгоре. Не мога да разбера от къде на къде адвокат не може да е ЧСИ - конфликт на интереси би имало само, ако е адвокат на някоя от страните по изпълнителното дело и същевременно ЧСИ. Изобщо, ако може някой да ми обясни защо са всички тези ограничения за адвокатите в България? Сега се налага да се отписваш, а после евентуално пак да плащаш встъпителна вноска 3000 лв. Това е абсурдно.
25
icon
|
нерегистриран
16 януари 2018, 15:14
3
0
Идеята за вписване в регистър при Окръжния съд е добра. Но също така предлагам адвокатите да бъдат на патентен режим- плащащ патентен данък 5000лв годишно и другото е необлагаемо. Сега доста адвокати (около 95 % в провинцията) декларират доходи на ръба на социалния минимум и не плащат данъци, въпреки, че реално получават доста високи доходи. Въвеждането на патентен данък от една страна ще изчисти онези, които само формално се водят адвокати и от друга страна -ще повиши размера на заплащаните данъци
24
адвокат–сак
|
нерегистриран
15 януари 2018, 17:25
1
0
До 23- НК Чл. 35. (1) Наказателната отговорност е лична.
(2) Наказание може да се наложи само на лице, извършило предвидено в закона престъпление.
(3) Наказанието е съответно на престъплението.
(4) Наказание за престъпление се налага само от установените съдилища.
Аз лично много държа на чл.3 и ал.7 от ЕКА поради простият факт, че за да практикува едно ФЛ като адвокат, то би следвало то да предпочита да работи самостоятелно, БЕЗ ШЕФ на главата си.Естествено, това влече след себе си максимално отговорно отношение към работата, защото всеки детайл минава през ума, знанията и сърцето на адвоката. Който счита, че се чувства добре като наемен служител и е длъжен да ползва английски език, да притежава умения за работа в екип, да се подчинява на шефове и да делегира част от отговорностите си другиму, може би не би следвало да се вписва в АК. Адвокатската професия е за индивидуалисти, които искат да мислят със собствената си глава и не обичат да имат шефове на главата си или не искат да работят в йерархична система. Всеки има право на избор коя юридическа професия иска да практикува, но е добре 1во да се информира доста обстойно и за позитивните, и за негативните й страни...
23
до 22
|
нерегистриран
15 януари 2018, 17:11
3
0
Лица, въпреки написаното в законите , въпреки изписаното в етичния кодекс-визиран от вас постъпват така: https://bivol.bg/emliachni-tiholov-conev.html/
Последици няма, напротив незаконно придобитото е "усвоено"...окончателно-вече е изтекла и придобивната давност за недобросъвестно владение. Прокурорът постановява,че престъпление има, но е изтекла давността, и праща казуса на местната адвокатска колегия за налагане на дисциплинарни санкции. Местната адвокатска колегия не реагира, и не налага никакви санкции.
Толкова по въпроса колко струва етичния адвокатски кодекс. Точно никаква стойност няма. Документ-парцал. Ако ще спорите-прочетете статията от линка още един път.
22
адвокат–сак
|
нерегистриран
15 януари 2018, 16:44
0
0
До 20 “.... да отпаднат поне частично някои абсурдни хипотези на несъвместимост в Закона за адвокатурата.....Начело с най-абсурдната - забраната за сключване на трудов договор...“ И това как точно се „връзва“ с изпълнението на чл.3 И чл.7 от ЕКА, а именно:
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА АДВОКАТА
Приет с Решение № 324 от 08.07.2005 г. на Висшия адвокатски съвет
Обн. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г.
Независимост
Чл. 3. (1) При упражняване на професията си адвокатът е независим.
(2) Адвокатът действа в съответствие със закона, с правилата на този кодекс и законните интереси на клиента, НЕ СЕ ВЛИЯЕ от личните си интереси, НЕ СЕ ПОДДАВА външен натиск или на чуждо въздействие и предоставя правна помощ, ръководейки се от вътрешното си убеждение.
(3) Адвокатът СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ на всяко посегателство върху неговата независимост и не нарушава професионалната етика с цел да се хареса на клиента, на властите или на трети лица.
Чл. 7. (1) За да може адвокатът да осъществява функциите си с необходимата независимост и по начин, съобразен с професионалните му задължения, упражняването на някои длъжности или професии е несъвместимо с адвокатската професия. Недопустимо е упражняването на дейности и извършването на действия, които влизат в противоречие със същността на адвокатската професия, ограничават или ПРЕМАХВАТ НЕЗАВИСИМОСТТА Й или накърняват достойнството и доброто име.
Чл. 2. (1) Адвокатът приема и спазва правилата за професионално поведение доброволно, за да се осигури точното изпълнение на неговите функции. Неспазването на тези правила от адвоката е основание за ДИСЦИПЛИНАРНАТА му отговорност.
Казус- шефът Ви -Ваш работодател по ТД, Ви НАРЕЖДА да извършите действие, което противоречи на вътрешното Ви убеждение по даден правен проблем, заради решаването на който сте нает на ТД с 6 месечен изпитателен срок.
Вие как ще реагирате? Ако не изпълните нареждането на рабодателя си, това е абсолютно основание да се прекрати ТД с въпросното търговско предприятие. Ако изпълните нарежданията на работодателя си, спазвате КТ, но нарушавате чл.3 и чл.7 от ЕКА. Тогава?
21
До свободен юрист
|
нерегистриран
15 януари 2018, 16:27
1
0
Правни консултации добре-но няма възможност за процесуално представителство по делата- а това е същността на юридическата професия.
20
Адвокат САК
|
нерегистриран
15 януари 2018, 15:13
1
-1
Подкрепям колегата Адвокат - крайно време е да отпаднат поне частично някои абсурдни хипотези на несъвместимост в Закона за адвокатурата. Начело с най-абсурдната - забраната за сключване на трудов договор. Нека при него да има таван по отношение на осигурителния доход и забраната да важи единствено при надхвърлянето му, но да се отрича правото на допълнителна работа на адвоката под друга форма е чиста проба издевателство. Всички крадат от труда му, но той може само да мизерува, ако не е част от схема.
19
СВОБОДЕН ЮРИСТ
|
нерегистриран
15 януари 2018, 12:56
0
0
ЕТО И СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ОТ ВАРНА-РЕГИСТРИРАНЕТО НА ФИРМА С ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ Е И ЗАКОННО И ПОЗВОЛЕНО, И ЗАКОНОПОСЛУШНО! http://46.10.101.63/upload/SAD_AKT/2011/11/04112011/0274d811/833b0411.htm


"Заявен като основно обстоятелство е предмет на дейност, включващ две групи сделки – посочени конкретно и общо посочени като дейности с цел печалба. Първата група се изчерпва с услуги, чиито съществен предмет заявителите са свързали с правни консултации и дори представителство пред правораздавателни органи. Действително подобен предмет имат и специалните услуги, оказвани от адвокат, подробно регламентирани в Закона за адвокатурата. Липсва обаче изрична законова забрана за извършване на такива дейности и от субекти извън кръга на лицата по чл. 3, ал. 1 от ЗАдв и останалите сдружения по ЗАдв, а именно чрез капиталово търговско дружество и по търговски начин, съобразно чл. 1, ал. 2 от ТЗ. Аргумент в тази насока се извлича от тълкуванието, дадено от ВКС в решение № 140/03.11.2010г., постановено по т. д. № 90/10г. на I-во ТО на ВКС, на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, относно липсата на нарушение на закона при договаряне на правни консултации с търговско дружество, а не с дружество, регистрирано по Закона за адвокатурата. Единствената пречка би било прякото представителство пред съд по ГПК, доколкото чл. 32 ГПК изисква пълномощниците пред съда да бъдат адвокати( а дружеството не би могло самостоятелно да бъде наето като служител с юридическо образование), но няма пречка за да изпълни поетото задължение по договора за правно обслужване търговецът да преупълномощи надлежно адвокат. Аргументите за този извод, са извлечени от липсата на ограничения в ЗЗД относно качеството на лицата, които могат да бъдат страни по договор за поръчка и упълномощавани за извършването на гражданско и търговско представителство, както и от предоставената чрез други законови норми възможност на лица, които не са адвокати, да извършват услугите, включени в чл. 24, ал. 1, т. 1 от ЗАдв - чл. 22 ЗННД, чл. 18 от ЗЧСИ, Правилникът за прилагане на Закона за социалното подпомагане, който определя Центровете за социална рехабилитация и интеграция като комплекси за социални услуги, вкл. и осъществяващи социално - правни консултации, Бюрата за социални услуги, които по Наредба № 4/16.03.99г. за реда на извършване на социални услуги извършват социални и правни консултации по проблеми, свързани със социалното подпомагане, Законът за мерките срещу изпиране на пари във връзка с приложението му лица, които по занятие извършват правни консултации, когато участват в планирането и изпълнение на операция или сделка на свой клиент относно покупко-продажба на недвижим имот - чл. 3, ал. 2, т. 28 и пр. Въз основа на тези аргументи е и незадължителната, но наложила се регистърна практика ( на която се позовават жалбоподателите).

Съдът приема, че включването на правни консултации като предмет на дейност на търговското дружество, не противоречи на закона, независимо от обстоятелството, че предоставянето им попада в групата дейности, посочени в чл. 24, ал. 1, т. 1 от ЗАдв. След като никъде в описанието услугите не са заявени като адвокатски, нито от наименованието на търговеца следва обвързването на дейността с извършването й от лица, притежаващи определената от чл. 3, ал. 1 от ЗАдв правосубектност( в отлика от адвокатското дружество), то длъжностното лице необосновано е достигнало до извод за незаконосъобразно заявено обстоятелство. Отказът следва да бъде отменен."
18
СВОБОДЕН ЮРИСТ
|
нерегистриран
15 януари 2018, 12:53
0
0
до 16 и другите

НАПЪЛНО мислим вариант, и то напълно законен(въпреки противното мнение на Пуовдивската(с У) прокуратура) е регистриране на търговско дружество с предмет на дейност ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ. Освен това, считам ,че правоспособен юрист може да се регистрира в регистър БУЛСТАТ като упражняващ свободната професия-ЮРИСТ НА СВОБОДНА ПРАКТИКА-тоест може да консултира, съветва, изготвя прокетодокументи-всичко без процесуално представиетолство. Подобен юрист има и правоспособност, и има и знанията. защо му е да влизае в казармен тип сдружение-и да се вписва като адвокат, ако няма да представлява в съда, а само ще консултира. зА ДА ПЛАЩА ТАКСИ, СРЕЩУ КОИТО НЕ ПОЛУЧАВА НИЩО!А НЕМА НУЖДА.


Ето съдебна практика(въпреки,че според последните изменения в ГПК вече не е задължителна, и какво от това)-ползвайте със здраве, и дори и днес можете да сте консултиращи юристи, без да се впишете като адвокати-ако прецените - като регистрирате фирма с предмет на дейност ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ-ако вие сте правоспособен юрист, или като станете юрист на свободна практика-ако сте правоспособен юрист-като се впишете в регистър БУЛСТАТ като ю рист на свободна практика!
Решение № 140/03.11.2010г., постановено по т. д. № 90/10г. на I-во ТО на ВКС


Там се казва Дейността по чл.24, ал.1, т.2 ЗА – изготвянето на книжа, е обвързано с възложената работа и следователно със защитата на правата и интересите на клиента. Представителството, включено в чл.24, ал.1, т.3 ЗА, когато същото се осъществява пред физически и юридически лица или административни органи и служби, не би могло да се определи като дейност, за извършването на която всякога е необходимо прилагането на правни знания. Договорът за поръчка по ЗЗД, както и правилата за представителството по гражданското и търговското право не въвеждат ограничения относно личността или качеството на упълномощения. Притежаването на правоспособност на адвокат се изисква само относно процесуалното представителство пред съд и за същата Законът за адвокатурата съдържа детайлна регламентация – чл.25 ЗА. Представителството по пълномощие пред съд е уредено в чл.32 ГПК и същото е допустимо да се извършва от други лица, извън вписаните адвокати, но само ако те са сред кръга на лицата, посочени в тази норма или в друг закон. В този смисъл, процесуалното представителство пред съд представлява типична и едновременно с това изключителна дейност, характеризираща упражняването на адвокатската професия.
Консултациите и становищата по въпроси на правото – чл.24, ал.1, т.1 ЗА предполагат ползването на правни познания, но за извършването й от друго лице, което не е адвокат, законодателят не е въвел изрична забрана. Например: Нотаруисът може да изготвя документи и да дава устни и писмени консултации – чл.22 ЗННД, частният съдебен изпълнител има право да прави справки, да набавя документи, да определя начина на изпълнение – чл.18 ЗЧСИ. Правилникът за прилагане на Закона за социалното подпомагане определя Центровете за социална рехабилитация и интеграция като комплекси за социални услуги, вкл.и осъществяващи социално – правни консултации. Бюрата за социални услуги по Наредба № 4/16.03.99г. за реда на извършване на социални услуги извършват социални и правни консултации по проблеми, свързани със социалното подпомагане. Законът за мерките срещу изпиране на пари е приложим и спрямо лица, които по занятие извършват правни консултации, когато участват в планирането и изпълнение на операция или сделка на свой клиент относно покупко – продажба на недвижим имот – чл.3, ал.2, т.28.""По тези съображения настоящият състав на ВКС намира, че консултациите и становищата по правни въпроси, представляват дейности, включени в адвокатската професия, но без да е въведена законова забрана те да бъдат осъществявани и от други лица, които не са вписани в регистъра на адвокатската колегия."


"Съставът на ВКС, ТК, І отд. дава следния отговор на поставения въпрос: Сключеният с търговско дружество договор за правни консултации, ако същият включва дейности, за осъществяването на които са необходими и се прилагат правни познания, но без да е възложено процесуално представителство пред съд, не е нищожен на основание чл.26, ал.1, пр.1 ЗЗД, независимо че довереникът не е адвокат или адвокатско съдружие по ЗА."
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно