Получават ли възнаграждение началниците в адвокатурата, или не получават?
Създадена от въпрос на 05 февруари 2018
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
15
корекция
|
нерегистриран
17 януари 2019, 16:27
0
-1
техническа неточност на текста-в закона НЕ е уредено възнаграждението да се определя от ОС.
14
мнение
|
нерегистриран
17 януари 2019, 16:26
3
0
Редно е възнагражденията да се определят на общото събрание-както на колегията, така и на делегатите, въпреки,че в закона е уредено това(слабост в закона, очевидно нарочно допусната, но какво пречи въпреки това ОС да си каже мнението). Все пак тези пари не са от въздуха. Дори и възнаграждението да е равно на това, което получава съдия от ВКС(ако плащащите вноски са съгласни-защо не!)-нека адвокатите ежегодно на ОС да го одобряват.
Никой не подкрепя сиромахофилството, но все пак тези пари трябва да се гласуват на общото събрание, и този въпрос да се решава ежегодно от Висшите органи на адвокатурата ОС на адвокатите от колегията, и после-ОС на делегатите-досежно възнагражденията във ВАдвС. Не е редно съветите да си ги самоопределят-къде го има това?
Важи за всички, които получават възнаграждение за участие в началнически органи на адвокатурата-съвети, дисцип. състави, помощни органи и каквото се сетите. както и възнаграждението да е публикувано на сайта. Това не може да е тайна. Напомням,че таблицата за съдииските възнаграждения е общодостъпна, и всеки може да я види.


Също и друг въпрос-нека на ОС се обсъдят и встъпителните вноски за нови адвокати, защото сега положението е безобразие. Ама наистина ли искате да прецакате колегите си, и да не се спре това лавинообразно нарастване на тези встъпителни вноски-сегашните суми са безумие. Тъпо и грозно е така да се ограничава конкуренцията в свободна професия. Дано не греша , но за юрист с над 10 г стаж вноските общо към ВАдвС и към САК отива към 4000 лв общо(не го твърдя, в момента ми е трудно да се обаждам и проверявам, по спомен вече е толкова-общо за двете вноски).
В добавка встъпителната вноска трябва да е ясно посочена на сайта. Предлагам встъпителната вноска да е Минимална работна заплата, и нито стотинка повече.
Дали адвокат, който ще отиде на ОС ще излезе извън своя личен интерес , и ще повдигне темата за безобразните встъпителни вноски? Ясно, нищо няма да се промени, но поне да не се мълчи.
13
Адвокат
|
нерегистриран
17 януари 2019, 15:33
6
0
До коментар [#11 #undefined] от " ": Колега, отворете този линк https://vas.bg/p/O/t/Otchet_Fin-2592.pdf и поразгледайте бюджета за 2016г. например :) За 2017 също го имаше някъде, но не мога да го намеря сега, подобен е. За 2018 все още чакаме отчет.....Погледнете на стр.4, т.II,Г,8 - възнаграждението за председателя и секретаря на ВАдС годишно е 110 хил. за 2016, за 2017 нарастна на 126 хил., имам отчета, но не мога да го кача тук. 126хил. / 12м.= 10,5 хил. лева на месец си разделят г-жа Негенцова и секретарят на ВАдС !!! Нямам против да взимат заплати на съдии от ВКС, със здраве да си ги вземат, НО ПОНЕ ДА ВЪРШЕХА НЯКАКВА РАБОТА В ПОЛЗА НА РЕДОВИЯ АДВОКАТ !!! Тази година на ОСАС в София трябва да настане военно положение, защото след 01.04.2018 вноската към тях се вдигна с 10лв. и така 13хил. адвоката х 20лв. на месец х 12месеца= 3 120 000 лева на година !!! С двойно по-голям бюджет, ВАдС съвет става все по-безотчетен (пред редовите адвокати, които нямат достъп до аналитичните разходи) и заприличва на банда комунистически лелки и чичковци, които си живеят в Живково време ! Това ще се промени в най-скоро време !!!
12
въпроси
|
нерегистриран
10 януари 2019, 15:04
1
0
Заплаща ли се възнаграждение, за участниците в дисциплинарните състави, или не се заплаща?
А заплаща ли се възнаграждение на дисциплинарния обвинител, или не се заплаща?
Същите въпроси за Висшите дисциплинарни състави, и висшите дисциплинарни обвиннители.

Ако се заплаща-колко е сумата, къде е обявена и къде на сайта на колегията, или на ВАдвС е публикувано, кога е и от кого е решено. Във всеки случай не е е решавано от висшия орган-общото събрание на делегатите, или на адвокатите(за ОС на колегията).

Ако не се заплаща-нека бъде гласно и ясно обявено,,че не се плаща, ако е така.
11
|
нерегистриран
24 август 2018, 18:43
2
0
Председател на САК, или на ВАдвС?
Членовете на ВАдвС получават ли възнаграждениеи как се определя-на заседание, помесечно, как?
А членовете на контролните съвети-висш и "нисши"(тоест тези към АК)?
В дисциплинарните съдилища-"нисшите"(тоест към колегиите), и Висшия дисциплинарен съд-има ли възнаграждение?

А има ли възнаграждение в многото комисии към САК? Колко е как се определя-ако има такова.


Не е ли редно всичко това да е ясно обявено на сайтовете на колегиите и на ВАдвС-не сме против възнагражденията, а да не е апокрифно, а ясно обявено. И не е ли редно общите събрание-и на адвокатите от колегиите, и на делегатите-да определят-и за съветите поотделно, съотвенто за ВАдвС-уето още един проблем-адвокатите нямат думата на общите събрания какво възнаграждение, и изобщо дали да получават началниците.
10
Ana
|
нерегистриран
24 август 2018, 18:30
3
0
беше 3000 лв за Председател преди 6 години, едва ли сега е по-малко; по същото време членовете на САС вземаха за заседание 35 лв; едва ли сега е по-малко от 60;
а и не броим командировките в чужбина и представителните!
Всъщност, защо е таз тема?
9
|
нерегистриран
24 август 2018, 15:23
5
0
И все пак-колко е сумата, ако изобщо има такова възнаграждение?
Ако може като таблица за всички началнически места в адвокатурата(членове на съвети, дисцип съдилища, контромлни съвети, помощни органи, и каквото там още се сетите).
Таблицата ще е дълга-защото началници в адвокатурата не липсват. Повоче се , отколкото в прокуратурата.
Това не е тайна информация-и да няма, и да има възнаграждение-не може да е тайна.
8
|
нерегистриран
21 май 2018, 07:28
6
0
Къде на сайта е обявено възнаграждението колко е? Тези пари не идват от въздуха, а от помесечните такси, и встъпителните вноски. И затова възнаграждението следва да е обявено ясно.
Второ-възнаграждението следва да се определи от Общото събрание на делегатите, а не ВАдвС да си го самоопределя.
Същото се отнася за възнаграденията на членовете на Адвокатските съвети-то следва да се определи от самите адвокати, на общото събрание.

След последната издънка във връзка с джендър конвенцията въпросът за възнаграждението отновно възниква. Както и за корекциии в Закона за адвокатурата въпросът за възнаграждениеята, и дали да има такива да се определи от делегатското събрание, съотвенто от общото събрание на съответната колегия.


Не може адвокатите, които внасят вноските-и помесечни, и встъпителни да са безгласна буква кой как да харчи парите им. В т.ч. заплащането на господарите в адвокатурата трябва да се определя от самите адвокати, а не господарите да си го самоопределят. Къде го има това да си самоопределяш възнагрлаждението, а на този който го плаща да му се спуска колко вноски да дава?


Това ли е смисъла на адвокатската организация-адвокатите да плащат колкото им се каже(и то без да задават въпроси), и това да е необжалваемо.
7
|
нерегистриран
25 февруари 2018, 09:18
6
0
Как никой на ОС на делегатите не посмя да постави въпроса за възнагражденията на началниците в адвокатурата. Този въпрос не е ли важен?
Например-защо не е публично обявено в сайта , в смисъл тази информация да е достояние на редовите адвокати-неначалници. В крайна сметка тези пари не идват от въздуха, те са от парите от вноски-и текущи, и встъпителни. Съвсем наскоро встъпителните вноски бяха увеличени, увеличени са и текущите помесечни вноски, считано от1-ви април(съвсем не първоаприлски).
Как никой не постави въпроса,че възнараждението, ако изобщо следва да има такова следва да се определи от самите адвокати. Нали има Общо събрание-къде е по- подходящо от това ОС да гласува възнагржденията, и дали следва изобщо да има такива.

Редно е например адвокатите на делегатското събраниие да определят възнаграждението на председателя на ВАдвС,, на членуващите във ВАдвС, на разните ооргани. Нали ОС на делегатите е Върховен адвокатски орган. Явно не е ,щом като присъстващите не могат да решат подобен въпрос, а трябва да слушат речи като клакьори на пратиен митинг.
Повече от странно е ВАдвС да си самоопределя възнагражденията, да самоопределя дали да има такива, а е редно ОС на делегатите да реши този въпрос.

Как е възможно толкова важен въпорс, и изобщо бюджета на ВАдвС да не се гласува от ОС на делегатите.

Защо никой делегат не постави въпроса,че в изм в закона за адвокатурата следва да се запише,че ОС на делегатите гласува бюджета на ВАдвС на разните висши органи, и определя възнажраднеията, и изобщо дали да има такива.

Това,че в закона ОС нма никакви правомощия реално, не значи, че ОС не може със съвещателен, препоръчителен глас да препопъра размер на възнаграждение, или да препоръча(без да е правно задълржително) дадена началническа позиция да е без заплащане.

6
|
нерегистриран
08 февруари 2018, 11:08
5
0
http://www.sak-sas.bg/bg/about-sba/regulations
Вътрешни правила за работата на САС


л.12 (1) Всички членове на САС получават за работата си възнаграждение в размер, ОПРЕДЕЛЯН ОТ СЪВЕТА в рамките на приетия от Общото събрание бюджет.

(2) За участие в заседанията на САС се изплаща възнаграждение само за един член на Контролния съвет, присъствал на заседанието. Присъствието му се удостоверява с вписване в протокола за заседанието. Размерът на възнаграждението е равен на това на член на САС и се определя от съвета в рамките на бюджета, приет от Общото събрание.

(3) За първата календарна година от избора на новоизбрания САС възнагражденията се изплащат само доколкото са предвидени в бюджета и от извънредни приходи.
-------------------


НЕ Е ЛИ РЕДНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ОТ АДВОКАТИТЕ-НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ?
5
до 3
|
нерегистриран
07 февруари 2018, 21:27
5
0
И колко е? Твърда сума ли е , на заседание ли е, различно?
И кой е взел решението-например за ВАдвС-те сами ли си го самоопределят, или делегатите им го определят?
За САС-те сами ли си го самоопределят, или ОС го решава?
4
до 3
|
нерегистриран
07 февруари 2018, 21:26
6
0
И колко е? Твърда сума ли е , на заседание ли е, различно?
И кой е взел решението-например за ВАдвС-те сами ли си го самоопределят, или делегатите им го определят?
За САС-те сами ли си го самоопределят, или ОС го решава?
3
haha
|
нерегистриран
06 февруари 2018, 12:49
16
0
Естествено че получават възнаграждения. Те затова и са там, не за друго...
2
до знаещия
|
нерегистриран
05 февруари 2018, 16:40
9
-3
И какъв е отговорът, щом си навътре в материята? Можеше да напишеш как стоят нещата-като си наясно, без да разсъждаваш напразно.
1
:)
|
нерегистриран
05 февруари 2018, 15:31
5
-8
Много е срамно, ако си адвокат и не знаеш тези неща :))) Ти си един и същи драскач тук.... Хейтиш по кого ли не...
въпрос
|
нерегистриран
05 февруари 2018, 12:56
12
-1
Конкретно-получават, или не получават възнаграждение лицата от ВАдвС?
Получават или не получават възнаграждение членовете на САС?
Същия въпрос за други началнически, или помощни "звена"-контролни съвети, дисциплинарни съдилища-висши и "нисши" ?
Редно е, ако НЕ получават това да бъде ясно посочено в сайта на ВАдвС, и сайтовете на съответните колегии.
Ако получават-колко е, кога , и от кого е решено.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно