Ако срока на валидност на документа на Гражданина е изтекъл - получава АУАН , а ако полицаите са с изтекли срокове на Удостоверенията си /карти-те/ - нищо!?
Създадена от Ivaylo Radulov на 13 май 2018