Задължен субект по ЗДОИ ли са ВАдвС и Адвокатските съвети?
Създадена от ? на 25 август 2018
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
8
|
нерегистриран
15 октомври 2018, 06:56
1
0
Отново поставям предложението лица с достъп до "закритата" част от сайта на ВАдвС да "качат" протокола във форума.
Вече беше посочено какви въпроси от протокола представляват основен интерес(око изобщо темита са били обсъждани-предвид тежката апокрифност това не го знаем).
7
|
нерегистриран
07 октомври 2018, 07:34
1
0
В сайта на ВАдвС е публикуван протокола от заседанието от 14 септември тази години. Много месеци след проведеното ОС ВАдвС гласува да бъде публикуван протокола от Общото събрание на делегатите, но в "закритата секция на сайта".

Ще предложа на лица с достъп до тази закрита секция да копират този протокол, и да го пуснат във форума-взетите решения на ОС на делегатите не са секретни, а ако имма секретни решения и тайни изказвания(нищо не може вече да ме учуди...), спокойно можете да ги "изрежете" и да пуснете само явните решениия. Основното ,което ме интересува е дали някой от делегатите на ОС е дръзнал да възрази против новите абсурдни встъпителни вноски, незаконно приети от ВАдвС,, или на чужд гръб и сто тояги са малко-та никой делеат не е възразил против новите всътителни вноски.
Както и дали е имало дискусия досежнто Наредба номер 1, в асспектът на ноторното решение на Общностния съд. Или какво казал Общностния съд за творението на ВАдвС-Наредба номер 1 не е вълнувало делегатите на Общото събнаие?


-------
Все пак темата дали ВАдвС е задължен субект по ЗДОИ остава, макар и само като теоретичен въпрос-никой вече не смее да се пробва със заявление по ЗДОИ пред ВАдвС-за да не се ядосат началниците в адвокатурата. Въпреки, цитираното старо решение на ВАдмС,, че не е, по описаните по-долу причини, считам,че са задължен субект.
6
|
нерегистриран
22 септември 2018, 07:47
2
0
Никой адвокат няма да подаде заявление по ЗДОИ до САК, или ВАдвС(без да коментираме,дали това заявление ще "мине", или ще го отсвирят(в съда после, на ниво адвокатура заявлението ще бъде "отсвирено"-очевидно)-аргументи в двете насоки бяха посочени в "долните" кометари ), за да не би господарите в адвокатурата да му се разсърдят.
По същия аргувмент и юрист-неадвокат няма да влиза в търкане с началниците в адвокатурата, няма да ги дразни, като прави питания по ЗДОИ-защото адвокатурата е последния спасителен пристан, ако нямаш друг избор, къде да се "закачиш"...
Защото в адвокатурата цари повече страх от началниците, отколкото дори в прокуратурата и в МВР. Дори в прокуратурата има повече свобода, далеч по-малко страх от началниците, има и възможности за лична изява и мнение.
5
|
нерегистриран
28 август 2018, 07:53
1
0
Между впрочем, по същите аргументи, които съдът е дал за Лекарския съюз, би следвало и нотариалната камара, и камарата на ЧСИ-тата да са задължен субект по ЗДОИ. Въпреки,че двете камари категорично ще отричат ,че дължат обществена инфорвация. Изцяло и двете организации влизат в дефиницията на публичноправен субект-която дефиниция се извлича от Определението за Лекарския съюз , че последния е задължен субект, не мисля,че им е позволено да действат на тъмно.4
|
нерегистриран
27 август 2018, 21:13
1
0
Добре де, изискайте ги тези протоколи(и каквато и да е друга информация, досежно адвокатурата-например за незаконните 30 лева такса жалба среещу адвокат-правна и икономическа обосновка, ако има такави) по реда на ЗДОИ, обжалвайте (почти) сигуренrs отказ да ви предоставят тази обществена информация[като посочите,че съсловната монополна адвокатска организация е пуБличноправен субект, защото(тук ще цитираче от другото решение-за лекарския съюз, където съдът е дал дефиниция на пулбичноправна организация, извлечено от цитираното решение на КС), учредяването, същестувването, устроиството и организацията на дейността са реглавментирани със закон, и дори с Конституцията, няма възможност да си адвокат-за съжаление, без да членуваш в съсловната монополна организация.
Твърдя,че право на информация от тези протоколи има всеки гражданин, дори и неадвокат(ЗДОИ НЕ ИЗИСКВА ДОКАЗВАНЕ НА ПРАВЕН, И КАКЪВТО И ДА Е ИНТЕРЕС!-това е идеята на ОИ-тя се предоставя на всеки, който я поиска, ако имаме задължен субект, и не е секретна информация).
Хайде направете го, въпреки,посоченото съдебно решение, че може и да приемат ,че не са задължен субект.

Ето имате аргументи да изискате тези протоколи по реда на ЗДОИ, имате и противно решение,че съсловната монополна организация не е задължен субект(решение, в противоречие с цитираната практика за лекарския съюз-който Е задължен субект).
Аз ще се радвам адвокатската съсловна монтополна организация да откаже да предостави тези протоколи по реда на ЗДОИ, за да може съдът да си каже тежката дума. Твърдя,че загубеното цитирано дело от 2007 е и поради слаба защита на жалбоподателя, както и че считан,че исканата от него информация е обществена, и подслежи на получавене по реда на ЗДОИ(например питал е каква е встъпителна вноска за да се впишеш като адвокат, е как пък да не е обществена информация, в добавка могъл е да попита и кога и при каква иконочмвическа и правна обосновка е прието това).
3
Суверена
|
нерегистриран
27 август 2018, 20:46
1
0
Шегувате се, нали.А ВАдвСъвет, който ръководи Адвокатурата да не би да е "доброволна"организация-нали е създаден по силата на КРБ чл.134, и ЗА-думите доброволен и независим създават привидност, но реално няма доброволни членове-ако искаш да си ...си член на..., и няма друга възможност.Доброволни съюзи на адвокати "нема".Дори сдруженията по чл.357 ЗЗД и пр.са регламентирани.А да искаш протокол, да правиш предложения и пр.си е направо химера-управляват те така, както си щат.Дела пред съда по ДД-нема начин, и пр.Пък вие пишете някакви си там ...небивалици.Фиска не е най-важното нещо-важният си ти..., но друг път.Това е старата организационна форма , въведена от диктатурата на кого....на пролетарията.ВРЕМЕ Е ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНА, нали.Нека да го направим.При това не са нужни никакви пари-само малко повече смелост.И е така.
Впрочем и при политиците е същата форма, при лекарите също.Само съдии и прокурори са изключение - те са уж "власт".Но не дадена от Суверена-а от политиците-за да ги пазят.Те това е.
2
|
нерегистриран
25 август 2018, 09:04
0
0
В интерес на обективността-в старо дело преo ВАдмС по адм. дело № 1451/2007, с определение № 2169 от 2007 съдът е приел ,че адвокатските съвети не са задължен субект по ЗДОИ-защото АС-цитирам "упражняват власт" само по отношение на членуващите в колегията адвокати.

Категорично не приемам това старо определение на ВАдмС за правилно-защото:

1. оттогава практиката по ЗДОИ е силно доразвита , и приложението на ЗДОИ е разширено
2. Решението влиза в противоречие с по-новата практика-напричер вж определението досежно лекарския съюз, който е задължен субект по ЗДОИ според същия съд.
3. решението касае адвокатските съвети, но не и ВАдвС-а с подзаконовия си НА-Наредба номер 1 -те са издали нормативен акт, касаещ всички граждани, вклч и неангажиралите адвокат(ако загубят делото ще плащат разноски по тази наредба)
4. Не отговаря на истината,че дейността на САК-например касае само адвокатите, но не и гражданите- неадвокати. Примери-въведената такса -която касае гражданите, желаещи да подадат жалба срещу адвокат. Или въведената такса, която касае лицата , явяващите са надовактския изпит за "обработка на докувенти-изпитът се организира от ВАдвС, и към него се плаща такса, и и САК не пропуска да захлеби с таксичка." Дейността на съсловната монополна организация далеч излиза извън членуващите в нея адвокати.
5. Ако се изключи ЗДОИ няма никакъв механизъм и граждани, и адвокати да получат информация от адвокатските съвети и ВАдвс, и ще се окаже,че дейността на съсловната монополна организация на адвокатурата се развива в дейност на апокрифност-което е абсурд.

Поосочвам това старо решение на ВАдм за да се знае,че има старо съдебно решение, даващ отрицателен отговор на въпросът в темата. Становище на съда, което намирам за неправилно по посочените причини.
1
?
|
нерегистриран
25 август 2018, 08:28
1
0
Да напомня, че темата касае и идействащи адвокати. Действащите адвокати имат интерес да могат да получават информация, по реда на ЗДОИ, защото по реда на ЗАдв те нямат право на такава информация-доказателство е ,че адвокати неуспешно се опитаха да получат протокол от ОС на САК за тази година, отказът ,да бъде предоставен протоколът, по искане на действащ адвокат не подли на оспорване пред съда.
За този протокол ние питахме още преди месеци-протоколът го няма на сайта на САК. Към момента го няма и протокола от ОС на делегатите. Протоколът ни интересува, именно за да прочетем лично дали на общото събнаие някой е възразил против незаконните нови встъпителнои вноски за нови адвокати-особено тези с над 10 години стаж-където таксите са свински по размер-без извинение за израза.
http://legalworld.bg/forum.php?topicid=348385 вж мнението от 31 януари, и предишните там.

Как мислите-дали ЗДОИ е начин за действие срещу апокрифната дейност в адвокатурата-например "секретните"(към момента) протоколи от ОС на САК и на делегетите-към момента протоколът не е в сайта на ВАдвС.

Могат ли действащи адвокати да поискат и получат информация по реда на ЗДОИ, след като по реда на закона за адвокатурата това е нневъзможно?


Могат ли по реда на ЗДОИ не адвокати да получат информация за дейността на адвокатурата която ги касае-напремер досежно Наредба номер 1, таксата от 30 лева,-информация за икономическа и правна обосновка-ако изобщо има такива, която САС въведе за жалба срещу адвокат и тн, според вас?
?
|
нерегистриран
25 август 2018, 08:07
1
0
Преди да отговорите първосигнално с НЕ, с аргумент,че адвокатурата не се финансира с публични средства, се запознайте със съдебната практика по аналогичен случай-за Лекарския съюз. Има оскъдна съдебна практика,че съсловната монополна организация на лекарите -лекарския съюз задължен субект-вж определението на ВАС № 7441/ 03.06.2014 по адм. дело № 6447/2014.
Щом лекарския съюз е съсловна организация, задължена по ЗДОИ защо и адвокатските съвети-като съсловни организациии на адвокатите, и в частност ВАдвС да не са зъдължен субект-по същите аргументи в Определението?

Съдебна практика по въпроса няма-няма случай гражданин (доколкото ми е известно)да се е пробвал със заявление по ЗДОИ до който и да е адвокатски съвет, и до Висшия адвокатски съвет, като е очевидно,че ще последва отказ. Въпросът е какво съдът ще реши после.


В добавка ВАдвС и адвокатските съвети развиват дейност, която надхвърля адвокатурата-незаконната Наредба номер 1 касае гражданите, въвеждането на незаконна такса от 30 лева-за жалба срещу адвокат , въведена от САС касае гражданите-защо гражданин да не може по реда на ЗДОИ да поиска информация за тази такса, например. Или въвеждането на незаконната такса , за обработка на документи на кандидат -адвокати(изпитът се провежда от ВАдвС, но като новост-вече се събират такси и от САК-за "обработване " на документите-такса непредвидена в закона..)-защо гражданин-явяващ се кандидат -адвокат(или не явяващ се като такъв) да не може да поиска по реда на ЗДОИ икономическата и правната обосновка за тази такса, например.


Аргументите са същите , по силата на ,които съсловната монополна организация на лекарите е задължен субект, считам ,че важи и за адвокатските съвети, и и за ВАдвС.

Ето аргументите за лекарския съюз, и 100 процента от аргумвентите на съда, считам ,че важат и за съсловната монополна адвокатска организация:"В случая Български лекарски съюз следва да бъде разглеждан като публичноправен субект, защото е учредяването му, съществуването му, устройството, организацията и дейността му са регламентирани със закон - Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ). С нормативни актове са му възложени функции, които имат публичноправен характер, например представлява своите членове като страна при сключване на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване, изготвя Кодекс за професионална етика на лекарите и упражнява контрол по спазването му, приема Правила за добра медицинска практика, предлага ги за утвърждаване от министъра на здравеопазването и упражнява контрол по спазването им, налагат санкции, предвидени в закон, съставя и водя национален електронен регистър и районни регистри на членовете си, участва със свои представители във Висшия медицински съвет към Министерството на здравеопазването и др.
Публичноправният характер на Български лекарски съюз е възприет и в мотивите на Решение № 29 от 11.11.1998 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 28/98 г., според които: "ЗСОЛЛДМ е закон, с който се създават корпорации на публичното право със задължително членуване в тях на лекари и стоматолози. Тези корпорации разполагат с известни публичноправни функции за организиране, контрол и дисциплинарна власт спрямо лекари и стоматолози, така че свободата за сдружаване, прогласена от чл. 44, ал. 1 на Конституцията, не важи за тях: те се създават с нормативен акт, а не чрез доброволно съгласие на членуващите в тях.""
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно