Прецакването: държавата въвежда разноски по ЗАНН
Създадена от на 21 ноември 2019
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
30
второ уточнение
|
нерегистриран
08 март 2020, 20:31
1
0
Има състави на ВАдмС, според които по реда на ЗОДОВ не можеш да си търсиш разноските по оспорване на откази на ДЛР. Тоест въпросът е неясен, и според зависи. Беше даден пример ,че може, но има състави, според които не може.

Законодателят да уреди АВ да може да бъде осъждана, по силата на отмяна на отказа, и да не се налага да се води второ дело за раздноските, а това второ дело има състави, според които е недопустимо да се води.
Същата и за делата срещу ЧСИ-например за оспорване начислени такси, за разноските за оспорване на глоби, разноски не се присъждат. Страните трябва да водят отделно дело.
29
малка корекция
|
нерегистриран
08 март 2020, 20:17
1
0
Оказва се ,,че разноските по оспорване на откази на ДЛР можеш да си ги искаш по ЗОДОВ. Пример -решение 168 от 2018, АдмС кюстендил.
Но идеята е да не се налага водене на второ дело, а съдът, със самия оменителен акт да осъжда АВ, заради незаконния отказ на ДЛР, СВ .
28
абе безплатен панаир има-за ДЛР, СВ, ЧСИ, незаконни ОА
|
нерегистриран
08 март 2020, 20:06
1
0
До коментар [#26 #undefined] от ".":
Не си прав. По посочените причини-такава промяна, и да се направи, трябва да е за в бъдеще, а не по висящи дела.
Освен това са много случаите, при които гражданите водят дела, а не им се възстановяват разноските. Например-при оспорване откази на СВ и на ДЛР гражданите правят разноски(за адвокат, за такси за съда), и точно в тези примери-масово делата гражданите ги печелят-много често отказите на ДЛР "падат" в съда . Но разноските по оспорвания на откази на ДЛР и на СВ са за сметна на гражданите, НЯМА ПРАВОИЛО В СЪДЕБНИЯ АКТ АВ ДА Е ОСЪЖДАНА ДА ТИ ВЪРНЕ РАЗНОСКИТЕ-АВ само събира пари, ама не връща, дори и да загуби в съда. Дори и по ЗОДОВ не можеш да си получиш разноските(докажи с пример, ако твърдиш друго-да е отменен отказ на ДЛР, и по ЗОДОВ гражданинът да си е получил парите за адвокат, експертизи и държавни такси).
Друг пример-жалбите по 435 ал 2 ГПК срещу актове и действия на ЧСИ са за сметка на гражданина, дори и делото да е решено в негова ползав. примерно-ако ЧСИ ти наложи глоба, и пребориш глобата в съда, разходите са за твоя сметка, тоест имаш пирова победа. А в добавка-за да оспорваш действия, актове и глоби-наложени от ЧСИ-ти му плащаш на различни такси(примерно за заДължителния препис от делото-по тарифата се плаща такса за ЧСИ-то,за съда и за другата страна, има такса за изплращане на жалбата и тн), и ако се окаже,че ЧСИ-то е нарушил закона, разноските по обжалване пак са за твоя сметка, ЧСИ-то не ти връща парите.
Това важи например, и ако ЧСИ си е надписал таксите. Дори и да се пребори длъжника в съда, ЧСИ-то не връща разноските по обжалването. Излиза,че ЧСИ-то печели, дори и да загуби в съда. Ако надписването-мине, печели от надпипсването, ако не мине-печели от таксите, които събира ЧСИ, за обжалването(по това обжалване плащаш такса и на съда, и на ЧСИ-то,например ,че обжалваш начислените му такси).


Щом ще има заплащане разноски, нека да е винаги- СВ, ДЛР, ЧСИ-та също да плащат разноски, ако губят делата в съда, по обжалване на техни действия, откази наложени глоби. Защото в момента плащането е едностранно-гражданите плащат такси и разноски, но ако спечелят делото-не им се връщат парите, в посочените случаи.


А да-и по наказателни дела, когато подсъдимия бъде оправдан би следвало прокуратурата да бъде осъждана да плати разноските за адвокат, и защо не-и доказаните имуществени вреди от незаконното обвинение-веднага-с оправдателната присъда, а не да се води отделно дело(другото дело да е само за неимуществените вреди от незаконното обвинение). Защото с присъдата гражданите са осъждани на разноските, но ако случайно бъдат оправдани(чудото се случва в около 2 процента от делата), разноските не им се присъждат, а трябва да водят отделно дело за адвокатския хонорар, който са платили.
27
Iv
|
нерегистриран
08 март 2020, 01:53
1
0
Позволява на тези ,които имат пари с далавери и заобикалянето на закона да печелят делата с материални облаги
26
.
|
нерегистриран
01 март 2020, 08:28
8
0
Няма безплатен панаир.
Щом искате да водите дело, ако го изгубите, ще си плащате. Съвсем нормално е.
25
|
нерегистриран
29 февруари 2020, 06:46
1
-7
Прецакването е очевидно. В продължение на половин век при оспорване на наказателни постановления нямаше разноски за административно наказващия орган, ако решението е в негова полза-гражданинът е платил на административно наказващия орган вече с данъците си-вклч и за заплатата на юрисконсултът, сега ще плаща втори път. В момента се въвеждат разноски, което важи и по висящи производства, а не за бъдещи оспорвания-това си е аргумент и за делце пред ЕСПЧ. Как оспорващия досега да знае,че рискува да плати разноски. Промяната в ЗАНН не беше подложена на обществено обсъждане(драстично нарушение на ЗНА), не е и била предизборно обещание на управляващите. Гражданите не са имали информиран избор, преди да отпочнат съдебно производство по оспорване, че ще бъдат натоварени с разноски, ако загубят оспорването.
Напомням,че статистически повечето оспорвания по ЗАНН гражданите ги губят в съда-тоест законодателят е имал информацията ,че прецаква гражданите по висящи дела. В масовия случай оспорването има за последица най-много редукция на глобата, но не и пълното й отпадане. Такова въвеждане на разноски беше редно да се случи за в бъдещи оспорвания, след проведено обществено обсъждане, и след гратисен период-защото се въвежда драстична промяна в законодатлеството, променя се половинвековно правило за безплатността.
Освен това законодателят е непрецизен-не е ясно, ако гражданинът не оспорва нарушението, а оспорва само размерът на санкцията как се определят разноските, ако глобата бъде редуцирана в съда-тоест това е успешно оспорване от гл.т. на гражданинът, но пък той е нарушител.


24
...
|
нерегистриран
28 февруари 2020, 13:33
6
-5
Прецакване няма. И в момента се присъждат разноски, само че в друго производство, водено по ЗОДОВ. И това е нормално - страната,предизвикала неоснователно правен спор, следва да си плати за гяволука. И това следва да важи в еднаква степен и за санкционирания,и за административнонаказващия орган. Логично, правилно, справедливо, законно е да е така.
23
112
|
нерегистриран
27 февруари 2020, 10:11
5
0
До коментар [#22 #undefined] от "недоразбрал": ГПК не се прилага субсидиарно пред въззивния съд, само пред касационния, т.е. ще се стигне до абсурд - въззивът да действа "всичко или нищо", а касацията - пропорционално. Моето лично мнение е, че щом си станал причина да се води административнонаказателно производство, носиш си разноските (с изключение на чл. 28 ЗАНН - тогава се отменя НП и санкционен ефект реално липсва). Сам си решаваш дали да платиш 300 лева на адвокат, за да намалиш размера на санкция от 200 лева на 100 лева.
22
недоразбрал
|
нерегистриран
27 февруари 2020, 10:00
2
-1
Да попитам отново-как се определят разноските, ако гражданин не оспорва нарушението, а размерът на санкцията? Примерно-наложена е глоба от 100 лв, съдът я намалява на 90 лв-кой следва да плати разноски тогава, а ако редукцията е на 50 лв-и тн? Формално претенцията на гражданина е уважена-редуцирана е санкцията, но пък той си е нарушител? Повечето дела по ЗАНН всъщност претенцията е алтернативно за редукция на сакнцията, ако съдът я намери за основателна, в повечето случаи гражданите са нарушители, не го оспорват(а и да го осповат-0това какво променя?), но оспорват размерът на глобата.
А ако санкцията 100 лв, а съдът я намали на 5 лева? тогава как се определят разноските? Успешно или неуспешно е оспорването, кой е загубилата страна-административния орган, или гражданина, ако има редукция на разноските в малък, или в голям размер, и ИМА ЛИ РАЗМЕРЪТ ЗНАЧЕНИЕ -при определяне на разноските?

Успешно ли е проведено оспорване, ако по някой данъчен закон санкцията е от 1000 до 5000 лв, и наложена глоба от 5000 лв съдът редуцира на 1000(защото аз считам,че в случая оспорването е не само успешно, а много успешно?, но от друга страна гражданинът си е нарушител).
Налице ли е успешно оспорване или не, ако административно наказващия орган е наложил глоба, но съдът я отмени на основание чл 28-тоест гражданинът е нарушител, но е било достатъчна устна забележка "да не прави така в бъдеще"? Кой ще плати разноските в този случаи?
21
|
нерегистриран
27 февруари 2020, 09:44
1
-3
Започнаха да се присъждат разноски по АНД . Потвърди се-прецакването на гражданите е налице. законодателят, отново е непрецизен. Въведени са разноски, но те важат по висящи спорове(ще дам и примери), а не са за в бъдеще. Така не се прави, законодателю. Дори и да се въведат разноски по ЗАНН, те трябва да са за бъдещи спорове, а не за текущи. Все едно да участваш в състезание, и правилата да бъдат променени преди да финишираш.

Примери за разноски: http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=B8P%2B7ppajnw%3D

Спорът е отпреди промените в закона, когато обжалването е безплатно, и без разноски, но в хода на съдебния спор държавата променя правилата, и страната ще плати разноски.
Друг пример: решение №325/24.2.2020г. 2020г. ВРС. Страната губи спора, ще плати разноски, но спорът е отнесен в съда когато е безплатно и без разноски. Дали ако страната е знаела за сурва-сурва риска е щяла да отнесе спора в съда? Защото когато е отпочнат съдебния спор воденето на тези дела беше безплатно-без разноски.


20
недоразбрал
|
нерегистриран
06 декември 2019, 11:43
1
-3
Как ще се определят разноските за адвокат по АНД, ако гражданинът не оспорва,че е нарушител, а оспорва размерът на санкцията? Глобили го 100 лв, а съдът намалил глробата на 50 лв-тогава кой ще плаща разноските? Претенцията на гражданина в този случай е удовлетворена, но все пак е административен нарушител? За сведение-повечето дела завършват точно така-нито санкция пада, нито пък глобата е в рацзмерът определен от АН оргжан.


Как ще се определят разноските, ако гражданинът оспори нарушението, но все пак съдът намали санкцията-тоест признава гражданина за нарушител, но счита,че следва да бъде санкциониран с по-лека глоба? Пак ли гражданинът ще плаща, или ще плаща административния орган,че не е определил законна санкция, а завишена такава, или никой няма да плаща, или двете страни ще дължат една на друга разноски, или как?
19
Адвокат
|
нерегистриран
02 декември 2019, 01:26
6
-7
Нищо. Важното е, че съдът ще бъде разтоварен от "прекомерното натоварване" с ах-та. Ще ме изкефи обаче от толкоз много разтоварване най-накрая да почне съкращаване на действащи съдии поради липса на работа :) То и това ще стане някой ден, когато в РБ останат само юристи, цигани и милиционери...
18
|
нерегистриран
01 декември 2019, 20:53
5
-1
Другарки и другари,
изменението в ЗАНН е публикувано в петък.
Грозно, другарки и другари:
в закона не пише,че изменението ще важи за в бъдеще,а влиза в сила и по висящи дела. Беше казано-половин век е било безплатно оспорването на НП по ЗАНН, в момента има хиляди висящи дела по ЗАНН, и гражданите, които загубят спора ще плащат разноски за процесуалното представителство на държавния орган. Преди да заведат делото гражданите не са имали информирания избор,че могат да ги сполетят разноски за адвокат или юрисконсулт-досега беше напълно безплатно, промяната е изненадваща, и без обществено обсъждане, и ще важи и за висящите дела. В хода на текущо състезание(съдебен спор) се променят правилата.
Плаче си за оспорване пред КС, и пред Страсбург(на основание нарушена ЕКПЧ) , и пред Люксембург(на основание нарушено европейско право)именно , и дори само на това основание-че промяната няма да важи в бъдеще.


Разбира се,има мижава надежда,че съдилищата ще изтълкуват ,че промяната ще важи за в бъдеще, не по текущите спорове, но надали.


А да-законодателят още недоразбрал,че чл. 36 от Закона за адвокатурата, към който се препраща е изключително проблемен. Законодателят явно е недоразбрал,че наредбата , издадена на основание чл 36 е незаконна, и че дори и да има минимална адвокатска тарифа, тя не може да бъде самоопределена от съсловната монополна адвокатска организация. Дори и Съдът на Съюза се произнесе -вж решението по Съединени дела C-427/16 и C-428/16 , а и неотдавна паднаха изменения,по процедурни причини на първа инстанция пред ВАдмС. В изменението на ЗАНН пише вече,че не можело да се слиза под минимума,определен по чл 36 ЗАдв(тоест чрез Наредба номер 1), ама общностния съд каза,че може. То правото на европейския съюз сложна работа, познайте дали забраната за слизане под минимума е в унисон с европейското право.

Това законодателно решение може да доведе нова наказателна процедура срещу България. Плаче си и за ново преюдициално запитване(с предизвестен отговор)-например може ли разноските по ЗАНН да падат под минимума-определен по чл 36 от ЗАдв(тоест по наредба номер 1 -към която се препраща), въпреки,че в закона пише,че не може.
17
15,
|
нерегистриран
26 ноември 2019, 23:52
10
-5
Аз пък се отвращавам от нечетящи и неасимилиращи елементарен текст граждани.
Никъде не казвам, че целта е да се намалят делата. Напротив, обратното писах. Това с бройките дела не ме интересува особено. Но е важно санкцията, каквато са разноските, /не чете тоя народ, даже Сталев не сте чели.../ за водене на спор, да се поеме от изгубилата го страна, без значение дали е държавен орган или частно-правен субект.
Всеки си плаща да гяволука.
.......
Последния, тотално безсмислен е всеки анх спор, при който елементите на нарушението са установени по несъмнен начин и НП е изрядно състането, но пък санкционираният е решил да си играе на съд.
Ако счита, че е прав - да жали. Но да си поеме разноските, ако се окаже, че не е бил.
16
|
нерегистриран
26 ноември 2019, 18:53
5
-4
До коментар [#14 #undefined] от "9q":
Какво означава безсмислен спор? Гражданин е глобен, за него винаги има смисъл да оспори. Безсмислено е за страничния наблюдател, какво му пука,че друг е глобен.
Винаги има аргумент малка глоба за дребно нарушение(неспазен срок за нещо си, например) да бъде оспорена, на основаниеq ,например чл 28 ЗАНН-най-малкото, или поради неспазена процедура-гражданина може и да е виновен, но глобяващия може да се е "омотал" при изписването на акта. И какво значи дребна глоба-за някой н 50 лева е огромна сума(типичната санкция за паркиране на тротоар), в съдебната система-50 лева са си ресто.
Има и друго-актосъставителят не носи лична отговорност за акта си. Какво му пречи да ти се състави акт, а ти се оправяй. Ако гражданинът ще носи отговорност за разноските, и актосъставителя лично следва да носи отговорност, ако наказателното постановление "падне".

Именно защото държавата е по-силна от гражданина-и това е всестранно-и като властнически правомощия, и като неограничени финансови възможности, и като човешки ресурс, е редно, при спор на гражданин с държавата-досежно санкция, която държавата е наложила на гражданина да му бъде оставена поне въможността за безплатно оспорване на санкциите,наложени от тази всесилна държава. Това е теоретичната обосновка, защо е необходимо оспорването да е безплатно.
Нещо повече,считам,че за граждаиина следва да е безплатно оспорването, но държавата да дължи разноски, ако загуби спора.


А аргументите за разтоварване на съда(което ще се служи-неизбежно е с въвеждането на заплащане на разноски) са абсурдни за една правова държава. Това значи, че гражданите ще се примиряват с беззаконието, поради невъзможността да понесат финансовите последици, от това,че евентуално биха оспорвали незаконни -според тях санкции(за гражданин на заплата да плати 600 лв разноски е тежко посегателство върху семейния бюджет). Един вид-с тези разноски държавата ви казва-снишете се, трайте се, за да не стане по-лошо(любим съвет на полицаите към гражданите , търсещи правата си).
15
Адвокат
|
нерегистриран
26 ноември 2019, 18:19
6
-6
Ако последните три мнения под мен са писани от съдии, по-добре си подайте оставките. Като ви е много натоварено, събирате си партакешите и на свободния пазар. Отвращавам се от "магистрати", за които приоритет е заплащането и намаляването на работата пред върховенството на закона и правата на гражданите.
14
9q
|
нерегистриран
26 ноември 2019, 16:46
4
-4
До коментар [#9 #undefined] от "Адвокат":

Изобщо не смятам, че тук целта е да се разтовари държавата от дела по принцип.
По-скоро идеята е да не се водят безсмислени съдебни спорове, при които изначално е ясно кой е прав. И понеже на неправия нищо не му коства да разходи машината, той сега го прави точно заради това - да види пък, може и "нещо да стане" или просто да протака, чакайки давност, примерно.
13
10,
|
нерегистриран
26 ноември 2019, 16:44
2
-3
Въпросът е принципен и следва да бъде решен за всички анхд-та по един и същ начин, без значение от вида и размера на санкцията.
Дисциплиниращо е жалбоподателят да поема разноските, когато изгуби. Тъй както и насрещната страна ще ги поеме, ако той спечели спора.

И - дали държавният орган ще се представлява от юрисконсулт или от адвокат - все от данъците ни ще се плати. Какво значи това - да е длъжен жалбоподателят да възстанови разноските, когато държавата е платила на адвокат, а да не плаща нищо нашият човек, когато насреща му е излязъл юрисконсулт? Къде е логиката тук? Все пари от бюджета на органа, респективно администрацията, излизат.
Същото е и по граждански дела, по които държавата участва чрез структура - юридическо лице.
...

8, при теб логиката съвсем се губи.
Ако я следваме, доколкото я има изобщо, то и по гражданските дела е така - един съд ще отсъди в полза на ищеца, друг, при аналогичен казус - няма да отсъди в негова полза. Сам си отговори на въпроса "Ко прайм сега?" и какво общо има това с повдигнатия диспут.
12
СЪДИЯ в СРС
|
нерегистриран
26 ноември 2019, 09:49
14
-5
Аз пък считам, че това е много полезно нещо по няколко причини. Първо, това волю-неволю ще доведе до уеднаквяване на практиката, защото осъдената да плати разноски страна винаги ще жали до касационния съд. По този начин касационният съд ще има възможност да контролира правилното прилагане на закона от всички първоинстанционни съдии.
На следващо място, това ще доведе до намаляване на броя на делата пред съда. И в крайна сметка, хората ще се научат, че вече няма да е достатъчно да пуснеш една бланкетна жалба до съда, който да ти отмени наказателното постановление ей-тъй, заради черните ти очи.
Ред трябва навсякъде в държавата. А правосъдието по целия свят е скъпо платена дейност.
11
промяна на правилата при висящи оспорвания-кога беше прповедено общественото обсъждане
|
нерегистриран
26 ноември 2019, 07:53
5
0
Да напомня,и е въвеждането на разноски ще се случи и по вече висящи оспорвания на НП. Крайно нередно е. Оспорва гражданинът 10- лева глоба, досега-половин век е било без разноски оспорването по ЗАНН, и в хода на състезанието(оспорването) се променят правилата и въвеждат разноски.

Коректния законодателен подход трябваше да е , че разноските ще се "появят" по новозаведени дела, а текущите оспорвания приключват по досегашния ред-безплатно, без разноски. Надявам се съда да намери сили, и изтълкува,че разноските са за в бъдещи оспорвания, но едва ли.


И най-важното е-покажете ми КЪДЕ И КОГА БЕШЕ ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ. Брутално е нарушен чл 26 от ЗНА. Къде е прокламираната в закона " обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност" на нормативния акт. Предвидимо ли е за гражданин да се променя законът изненадващо, и това да важи и за вече заведени дела? Пропорционално ли е,за оспорване на 10 лева, да рискуваш стотици левове разноски за две инстанции, и то без предварително да знаеш предварително за тази вероятност да се случи, разноските се появяват изненадващо? Откритост? Къде е общественото обсъждане. ЗНА чл 26 парцал ли е за законодателя.

Като ще въвеждат разноски, да бяха провели обществено обсъждане на законопроекта. Кой е решил,че за законопроект внесен от народен представител не се провежда обществено объсждане, а такова се провежда, ако проектът е на Правителството? Такова нещо не пише в ЗНА.


Защо промяната в ЗАНН се прави чрез промяна в друг закон, а не чрез открита промяна в ЗАНН? Изменят ЗОДОВ а се оказва променен ЗАНН. Това не е коректна законодателна техника.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно